Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНТОНИЙ ТЕОДОРОВ МИРЧЕВ Валидно до: 13.02.2013
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНТИМ ФИЛИПОВ ЧИЛИНГИРОВ Валидно до: 13.02.2013
ОП с предмет: „Осъществяване на физическа и техническа охрана на обекти на Община Асеновград“ по 2/две/ обособени позиции“. Валидно до: 11.02.2013
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение общинска собственост в с. Тополово Валидно до: 01.02.2013
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 29.01.2013
ОП с предмет: „Проектиране на детски площадки за игра, разположени на открито в Община Асеновград” Валидно до: 21.01.2013
ОП с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр. Асеновград, включително к Валидно до: 04.01.2013
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на обект обособена част „Приземен етаж” от сграда хотел „Руен” Валидно до: 03.01.2013
Община Асеновград организира конкурс за длъжността управител на дейност” Инспекторат, паркинги и гаражи” Валидно до: 31.12.2012
Обява за издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване землища Избегли и Патриарх Евтимово Валидно до: 31.12.2012
ОП с предмет: „Проектиране на четири обекта, находящи се в гр.Асеновград по три обособени позиции”. Валидно до: 21.12.2012
ОП с наименование „Доставка на две моторни превозни средства – миниван за нуждите на Център за обществена подкрепа-гр.Асеновград Валидно до: 20.12.2012
ОП с предмет:“Текущ ремонт на кметство в с.Орешец и ремонт покрив на сграда - бивше кметство в с.Жълт камък” Валидно до: 20.12.2012
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград Валидно до: 20.12.2012
ЦДГ "Радост" - Публична покана за доставка на дизел за отопление на ЦДГ "Радост" Валидно до: 19.12.2012
ОП с предмет:„Поддръжка на обществено осветление и поддръжка на вертикална сигнализация на територията на Община Асеновград” Валидно до: 19.12.2012
ОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали и формуляри” Валидно до: 19.12.2012
Публично оповестен неприсъствен конкурс за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за застрояване на недвижим имот Валидно до: 19.12.2012
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР Валидно до: 19.12.2012
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР Валидно до: 19.12.2012

Страница: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм