Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


29 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 29-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
10.04.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 І. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните – Асеновград за 2012 г. с вх.№ И-20/11.02.2013 г. (ПК ЗСД и ОК)
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-176/18.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Ведием-Емил Стефанов” наемател на Терен № 56, находящ се на Общински пазар Асеновград.
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-193/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Апонел – 94 – Апостол Караджов” наемател на Терен № 78, находящ се на Общински пазар Асеновград.
3. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-194/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Апонел – 94 – Апостол Караджов” наемател на Терен № 77, находящ се на Общински пазар Асеновград.
4. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-195/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Камен Ковачев - Кати” наемател на Терен № 109, находящ се на Общински пазар Асеновград.
5. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-196/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Камен Ковачев - Кати” наемател на Терен № 108, находящ се на Общински пазар Асеновград.
6. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-197/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Юксел Рамадан Кадир” наемател на Терен № 96, находящ се на Общински пазар Асеновград.
7. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-198/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Късмет – Назла Дългъчева” наемател на Терен № 92, находящ се на Общински пазар Асеновград.
8. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-199/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Арнейт – 2000 – Гюлшен Аджар” наемател на Терен № 98, находящ се на Общински пазар Асеновград.
9. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-200/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 79, находящ се на Общински пазар Асеновград.
10. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-201/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 80, находящ се на Общински пазар Асеновград.
11. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-202/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Петър Илиев – 67” наемател на Терен № 70, находящ се на Общински пазар Асеновград.
12. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-203/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Петър Илиев – 67” наемател на Терен № 71, находящ се на Общински пазар Асеновград.
13. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-204/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Юксел Рамадан Кадир” наемател на Терен № 95, находящ се на Общински пазар Асеновград.
14. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-205/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Баджо – Сезгин Баджаклиев” наемател на Терен № 76, находящ се на Общински пазар Асеновград.
15. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-206/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Христо Иванов – Ред Грийн” наемател на Терен № 100, находящ се на Общински пазар Асеновград.
16. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-207/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Христо Иванов – Ред Грийн” наемател на Терен № 99, находящ се на Общински пазар Асеновград.
17. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-208/28.03.2013 г., относно молба от Красимир Захариев Стефанов наемател на Терен № 94, находящ се на Общински пазар Асеновград.
18. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-209/28.03.2013 г., относно молба от Красимир Захариев Стефанов наемател на Терен № 93, находящ се на Общински пазар Асеновград.
19. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-210/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Сузан – Джафер Фотенлиев” наемател на Терен № 89, находящ се на Общински пазар Асеновград.
20. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-211/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 85, находящ се на Общински пазар Асеновград.
21. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-212/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 86, находящ се на Общински пазар Асеновград.
22. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-213/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Айгюн Халил - 69” наемател на Терен № 104, находящ се на Общински пазар Асеновград.
23. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-214/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Айгюн Халил - 69” наемател на Терен № 103, находящ се на Общински пазар Асеновград.
24. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-215/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Арнейт – 2000 – Гюлшен Аджар” наемател на Терен № 97, находящ се на Общински пазар Асеновград.
25. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-216/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Сузан – Джафер Фотенлиев” наемател на Терен № 88, находящ се на Общински пазар Асеновград.
26. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-217/28.03.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар - Асеновград.
27. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-188/26.03.2013 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Съюз на слепите в България” върху недвижим имот – частна общинска собственост: помещения /стаи № 105 и 106/, находящи се на първи етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
28. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-220/28.03.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с КИ 99087.37.91 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
29. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-221/28.03.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 80437.13.106 по КК на с.Червен.
30. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-222/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Червен.
31. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-223/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Боянци.
32. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-224/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Долнослав.
33. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-225/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на гр.Асеновград.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
34. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-137/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Дечо Диянов Дичев.
35. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-138/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Пламен Димитров Джулев.
36. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-139/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Айлин Халибрям Тефик и Реджеб Мюмюнали Акиф.
37. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-140/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Камен Николов Шарков.
38. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-187/26.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от “ПОЛИГРУП”, с управител Ангел Илиев Петров.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-142/13.03.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/ - парцеларен план за осигуряване на транспортна връзка между улица “Ивайло” в с.Боянци и полски път с КИ № 06029.105.5 по кадастралната карта на с.Боянци.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-191/27.03.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ 49309.18.56 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Жилищно строителство”.
41. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-192/27.03.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за част от кв.22 по регулационния план на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-190/27.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в кв.Долни Воден.
43. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-219/28.03.2013 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване на ПИ с КИ № 72789.503.80, КИ № 72789.503.430 и КИ № 72789.503.435 по кадастралната карта на с.Тополово.
ІV. Постоянна комисия Правна:
44. Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-11/28.03.2013 г., относно молба от Гюрай Гюнал Юзтюрк за опрощаване на задължения.
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-128/12.03.2013 г., относно предложение за проект на Програма за развитие на културните дейности в Община Асеновград за периода 2014-2020 г.
46. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-153/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Светла Георгиева Москова за издаване на книгата “Да живееш със скулптор”. (ПК по БФ)
47. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-155/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Родолюбие-1873г.” гр.Асеновград. (ПК по БФ)
48. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика “Косара”. (ПК по БФ)
49. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-158/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Христо Ботев-1928 г.”, Новаково. (ПК по БФ)
50. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-161/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Клуб по балкански танци “Асеница”. (ПК по БФ)
51. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-162/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение “Танцов състав – Станимака”. (ПК по БФ)
52. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-164/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на МКПД “Димо Хаджидимов” гр.Асеновград. (ПК по БФ)
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
53. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-129/12.03.2013 г., относно приемане на Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г.
54. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-185/26.03.2013 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
55. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-178/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти – сираци и полусираци от випуск 2012/2013 г. (ПК по БФ)
56. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-111/12.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на столетника Димитър Асенов Чакъров. (ПК по БФ)
57. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-184/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на столетницата Петра Василева Стоянова. (ПК по БФ)
58. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-186/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на Съюза на ветераните от войната – Асеновград. (ПК по БФ)
59. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-183/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на Събор – преглед на спортната и художествената самодейност на хората със зрителни и зрително-слухови увреждания. (ПК по БФ)
60. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-113/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сение Шабан Асанова. (ПК по БФ)
61. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-114/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анка Георгиева Георгиева. (ПК по БФ)
62. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-115/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитрина Райчева Мотушева. (ПК по БФ)
63. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-116/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христо Иванов Златанов. (ПК по БФ)
64. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-117/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фикирназ Ибрахимова Ибрям за детето й Ахмед Рафет Ибрям. (ПК по БФ)
65. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-119/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Величкова Буцева – Лещева. (ПК по БФ)
66. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-120/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таня Николова Атанасова. (ПК по БФ)
67. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-179/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любен Ясенов Асенов. (ПК по БФ)
68. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-180/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ферида Рамадан Чавуш. (ПК по БФ)
69. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-182/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тодорка Илиева Терзиева. (ПК по БФ)
70. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-104/12.03.2013 г., относно молба от Яни Димитров Димитров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 

  

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА 
ПЕРИОДА 01.04-04.04.2013г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
01.04.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
02.04.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
02.04.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
03.04.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
03.04.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04.04.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602


Валидно до: 10.04.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм