Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север"

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ ”Север”  гр. Асеновград
 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОСи чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1512/18.06.2014 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди№ А-1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576 от 10.07.2014 г.на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ СЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост,кв.21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 

 

Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване 50,00 лв.
Депозит за участие в търга
 
1.
 
31.07.2014 г.
9.00
Павилион № 15
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
2.
 
31.07.2014 г.
9.30
Павилион № 20
4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
890,40
200,00
3.
 
31.07.2014 г.
10.00
Павилион № 23
4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.
Търговия на дребно
883,20
200,00
4.
31.07.2014 г.
10.30
Павилион № 26
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
5.
31.07.2014 г.
11.00
Павилион № 27
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
6.
31.07.2014 г.
11.30
Павилион № 113
34,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 652,00
500,00
7.
31.07.2014 г.
12.00
Павилион № 114
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
8.
31.07.2014 г.
12.30
Павилион № 115
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
9.
31.07.2014 г.
13.30
Терен № 44
24,00 кв.м.
Търговия на дребно
1440,00
500,00
10.
31.07.2014 г.
14.00
Терен № 45
24,40 кв.м.
Търговия на дребно
1464,00
500,00
11.
31.07.2014 г.
14.30
Терен и маса № 2а
6,00 кв.м.+ 2 маси
Търговия на дребно
600,00
180,00
12.
31.07.2014 г.
15.00
Терен и маса № 4а
8,20 кв.м. + 2 маси
Търговия на дребно
732,00
200,00
13.
31.07.2014 г.
15.30
Терен и маса № 5а
8,60 кв.м.+3 маси
Търговия на дребно
876,00
200,00
14.
31.07.2014 г.
16.00
Терен и маса № 8а
4,80 кв.м.+ 1 маса
Търговия на дребно
408,00
140,00
15.
31.07.2014 г.
16.30
Терен и маса № 11а
11,40 кв.м.+ 3 маси
Търговия на дребно
1 044,00
300,00
16.
31.07.2014 г.
17.00
Терен и маса № 12а
5,80 кв.м. + 2 маси
Търговия на дребно

588,00

200,00

 

Търговете ще се проведат в зала 305, ет.IIIв сградата на Община Асеновград.

Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00часа от 16.07.2014г.до дeня предхождащ търговете /30.07.2014 г./.
Депозитиза участие в търговетесе внасят на касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /30.07.2014 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат  на 21.08.2014 г.на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
 
 

Валидно до: 21.08.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Карабунар" с. Леново Валидно до: 14.10.2014
Съобщение за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Брященското" с. Новаково Валидно до: 13.10.2014
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Боянци, Стоево, Лясково, кв. Наречен, Горни и Долни Воде Валидно до: 08.10.2014
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на Помещения с обща площ 45.20 кв.м, общ. собственост, ул. "Цар Иван Асен ІІ" 38 Валидно до: 03.10.2014
Обява за подбор на "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип - Асеновград Валидно до: 26.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА ЯНКОВА КУТИНЧЕВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАБИБЕ САЛИ КАЯБАШЪ Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САША ВЕСЕЛИНОВА КУТИНЧЕВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ОКТАЙ РАМАДАН ШАБАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН ЯНКОВ КАРАДЖОВ Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛА ЯНКОВА ВЪЛКАНОВА Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЮРСЕЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ НАУМОВ ТУПЧИЕВ Валидно до: 23.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 23.09.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата (позиция социален работник/социален педагог) „Интеграция на децата в Валидно до: 15.09.2014
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата (позиция социален работник - координатор) „Предоставяне на интегрира Валидно до: 15.09.2014
Съобщение до н-ци на Димитър Тименов Петров, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 00702.7.126 Валидно до: 10.09.2014
Съобщение до Георги Ив. Пайчаров, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99088.134.17 Валидно до: 10.09.2014

Страница: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм