Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ОП с наименование: "Текущ ремонт на улична мрежа на Община Асеновград по две обособени позиции"

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
 
Писмо до всички участници с Изх. № 14-00-5084/15.10.2014 год. и протокол от работата на комисията за избор на изпълнител - можете да изтеглите от тук. 
 
Отговори на постъпили запитвания:
Писмо с Изх.№14.00.4818/30.09.2014г. - можете да изтеглите от тук. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти - може да изтеглите тук.

Протокол №2 от работата на комисията, назначена със заповед № А-2242 от 14.10.2014г. - може да изтеглите тук.

Протокол №3 от работата на комисията, назначена със заповед № А-2242 от 14.10.2014г. - може да изтеглите от тук.

Решение № А-2373 от 31.10.2014г. за класиране на участниците в открита процедура с предмет: "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" - може да изтеглите от тук.


Валидно до: 03.11.2014

Всички обяви в Профил на купувача / Процедури по ЗОП

ОП с предмет „Избор на изпълнители за извършване на услуги за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи ЖС Валидно до: 23.08.2018
ОП с предмет: "Извършване на сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград" Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позици Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: "Ремонт на общинска пътна мрежа" Валидно до: 10.07.2015
Предварителен контрол за ОП с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 Валидно до: 29.05.2015
ОП с предмет: Изграждане на сгради на територията на община Асеновград Валидно до: 05.05.2015
ОП с предмет: Укрепване на свлачище - инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) Валидно до: 23.04.2015
ОП с предмет: "Събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр. Асеновград, кв. Горни и Долни Воден" Валидно до: 13.03.2015
ОП с наименование: „НЧ „РОДОЛЮБИЕ” – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЦЕНА И ГРИМЬОРНИ, ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА И ПОДМЯНА СТОЛОВЕ НА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА Валидно до: 25.11.2014
ОП с наименование: "Текущ ремонт на улична мрежа на Община Асеновград по две обособени позиции" Валидно до: 03.11.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО Валидно до: 21.10.2014
ОП с предмет: "Доставка на компактор" Валидно до: 16.10.2014
ОП с наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА «ГОРНОСЛАВ» - РЕМОНТ НА ЗАХРАНВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ЗА Валидно до: 19.08.2014

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм