Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на земи собственост на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
 
На основание чл.11 ал. 7 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 980 от 19.06.2013 г. 
 
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, като списъците на имотите с номера на парцела, размера, местността и началната годишна тръжна цена са изложени в кметствата на съответните населени места, както следва:
 
 
Населено място
Място на провеждане на търга
Дата на провеждане на търга
Час на провеждане на търга
Час и дата на крайния срок за поддаване на тръжни документи
Телефон на кметството за получаване на информация
1
Гр. Асеновгад
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г.
08,30 часа
16,00 ч.-24.10.2014 г.
    0331 20289
2
С. Боянци
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г
09,00 часа
 16,00 ч.-24.10.2014г.
03349/2232
3
С. Горнослав
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г
10,00 часа
16,00 ч.-24.10.2014 г.
03328/214
4
С Добростан
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г
11.00 часа
16,00 ч.-24.10.2014 г.
03328/5216
5
С. Орешец
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г..
14,00 часа
16,00 ч.-24.10.2014 г.
0331/2221
6
С. Избеглии
Община Асеновград              зала 305
27.10.2014 г.
15,00 часа
16,00 ч.-24.10.2014 г.
03322/2228
7
С. Жълт Камък
Община Асеновград              зала 305
28.10.2014 г.
90,00 часа
16,00 ч. 27.10.2014 г
03344/2319
8
С. Конуш
Община Асеновград              зала 305
28.10.2014 г.
10,00 часа
16,00 ч. 27.10.2014 г
03341/2225
9
С. Мулдава
Община Асеновград              зала 305
28.10.2014 г.
11,00 часа
16,00 ч. 27.10.2014 г
03346/2223
10
С. Нови извор
Община Асеновград              зала 305
28.10.2014 г.
14,00 часа
16,00 ч. 27.10.2014 г
03340/2225
11
С. Новаково
Община Асеновград              зала 305
29.10.2014 г.
09,00 часа
16,00 ч. 28.10.2014 г
03344/2221
12
С. Патриарх Евтимово
Община Асеновград              зала 305
29.10.2014 г.
10,00 часа
16,00 ч. 28.10.2014 г
03326/2228
13
С. Стоево
Община Асеновград              зала 305
29.10.2014 г.
11,00 часа
16,00 ч. 28.10.2014 г
03322/2214
14
С. Тополово
Община Асеновград              зала 305
29.10.2014 г.
12,00 часа
16,00 ч. 28.10.2014 г
03321/2244
15
С. Червен
Община Асеновград              зала 305
29.10.2014 г.
14,00 часа
16,00 ч. 28.10.2014 г
03325/2221
 
Кандидатите за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, представят в кметствата по местонахождение на имота до 16.00 часа на предходния ден от обявената дата за провеждане на търга, следните документи: заявление за участие ; квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура;  заверено копие от документ за самоличност; документ за регистрация или ЕИК  съгласно чл. 23 от Закона от търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци; удостоверение за актуално състояние; нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник.
 
Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на всеки отделен парцел и се внася в касата на съответното кметство в срок до 16.00 часа на предходния ден от обявената дата за провеждане на търга.
 
За издаване на документи, за липса на  задължения към държавата и общината е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Информация за местоположението на съответния парцел може да се получи в кметствата на горецитираните телефони.

Валидно до: 31.10.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕМБО” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „М.А.МОТОР” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛЕФТЕРА” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КАМЕКС БГ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „КЕБО-КЕТИ ИВАНОВА” Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ВИН 1” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕНГИ” ООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АНАСТАСОВ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АЙЛИН СТРОЙ” ЕООД Валидно до: 24.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в с. Лясково, кв. Г. Воден, с. Стоево и с. Три могили Валидно до: 19.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз. имоти в с. Червен, Община Асеновград Валидно до: 17.02.2015
Община Асеновград обявява Проектосписък на крайно нуждаещи се граждани за 2015 година Валидно до: 15.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 бр. ПИ в с. Козаново, с. Червен и гр. Асеновград Валидно до: 13.02.2015
Конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 258.97 кв.м., находящо се в сградата на читалището с. Тополово Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 обекта общинска собственост Валидно до: 10.02.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 11 бр. поз. имоти в с. Бор, Община Асеновград Валидно до: 10.02.2015
Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 31.01.2015
Заповед № А - 77/16.01.2015г. за спиране на търг за продажба на имот в с. Козаново с К№ 37633.66.25 по КК на селото Валидно до: 30.01.2015
Покана за позиция психолог по Проект за социално включване. Валидно до: 12.01.2015

Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм