Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обявление за отчуждаване на части от ПИ в с. Боянци за полски път за транспортна връзка м/у две улици

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,
у в е д о м я в а м:
 
1.Наследниците на Петко Костадинов Николов – собственици на поземлен имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 3911кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване – изоставена нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 12 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадаст-ралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
2. Георги Христев Чакмаков – собственик на поземлен имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци, общ.Асеновград, местност “Под село/Чеирите”, целия с площ 351кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване –нива, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 27 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП-парцеларен план за обект: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка между улица с КИ 06029.502.459 и полски път с КИ 06029.105.5 по кадастралната карта на с. Боянци, одобрен с Решение № 1469 взето на четиридесет и седмо Редовно заседание от 28.05.2014г .
 
Част от поз. имот 06029.104.2 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 12 кв.м. и част от поз. имот 06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци с площ 27 кв.м. попадат в обхвата на ПУП и се отчуждават за изграждане на обект публична общинска собственост – Полски път.
Съгласно изготвена пазарна оценка стойността на частта от отчуждаваните имоти е 40.92лв за имот06029.104.2 по КК на с. Боянци  и 92.08лв за имот06029.104.3 по КК на с. Боянци 

 


Валидно до: 27.12.2014

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата (позиция медиатор) „Интеграция на децата в детските градини и в пред Валидно до: 10.01.2015
Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата /позиция медиатор/ „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване Валидно до: 10.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕРК – КАН 99”ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ„ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 58” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ НАУМОВ ТУПЧИЕВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЮРСЕЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ„ДИМИТЪР СОТИРОВ - ТАНЯ” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ” Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЗЛАТЕН ВРЪХ – ДИМИТРОВ С-ИЕ”СД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ АНГЕЛОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КЕНТАВЪР-2011” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАСКЕТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТИЖ - 3”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до “ПРЕСТИЖ-56” ЕООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕТОЯ” ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СТЕНИМАХОС” ЕАД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРИУМВИРАТ”ООД Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЙРИЕ МУСТАФОВА МИМАНОВА Валидно до: 02.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 02.01.2015

Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм