Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати до общините информационна брошура, в която се дават разяснения относно условията за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Като допълнение към нея Община Асеновград публикува и списък на жилищните блокове, които отговарят на условието за 36 и повече жилища.
 
За допълнителни въпроси и запитвания:
ст. юрисконсулт Диана Желязова – 0331/20277
инж. Екатерина Ковачева – 0331/20293
 
Жилищни блокове в гр. Асеновград с 36 и повече жилища 
 
№ по
ред
блок
1
кв. Запад бл.100
2
кв. Запад бл.110
3
кв. Запад бл.101
4
кв. Запад бл.7/5
5
кв. Запад бл.8а/5
6
кв. Запад бл.6/5
7
кв. Запад бл.5/5
8
кв. Запад бл.3/5
9
кв. Запад бл.4/5
10
кв. Запад бл.107
11
кв. Запад бл.109
12
кв. Запад бл.108
13
кв. Запад бл.102
14
кв. Запад бл.103
15
кв. Запад бл.104
16
кв. Запад бл.105
17
кв. Запад бл.106
18
кв. Запад бл.Геоложки
19
кв. Запад бл.Детелина
20
кв. Запад бл.Асенова крепост
21
кв. Запад бл.ГНС
22
кв. Запад бл.Карабитна фабрика
23
кв. Запад бл.КЦМ
24
кв. Запад бл.3/8
25
кв. Запад бл.Възход
26
кв. Запад бл.Орбита
27
кв. Запад бл.6/8
28
кв. Запад бл.4/8
29
кв. Запад бл.5/8
30
бул."България" №73
31
бул."България" №65
32
бул."България" №37-35-33
33
бул."България" №31-29-27-23-21
34
бул."България" №19-17-13-11
35
ул."Шести януари" №16-18-20-22
36
ул."Шести януари" №28-30-32-34
37
ул."Шести януари" №15-13-11
38
ул."Шести януари" №7-5-3-1
39
пл."България" №2
40
ул."Марица" №2
41
ул."Клокотница" №1
42
ул."Ил.Макариополски" №1
43
ул."Атанас Свещаров" №10
44
ул."Васил Левски" №19
45
ул."Васил Левски" №21
46
ул."Васил Левски" №5
47
ул."Васил Левски" №1
48
ул."Речна" №2-4
49
ул."Речна" №34
50
ул."Речна" №36-38
51
ул."Ал. Стамболийски" №2
52
ул."Цар Иван Асен ІІ" №76
53
ул."Цар Иван Асен ІІ" №78-82
54
ул."Цар Иван Асен ІІ" №104-108
55
ул."Цар Иван Асен ІІ" №99
56
ул."Цар Иван Асен ІІ" №128-124-122
57
ул."Тутракан" №9
58
ул."Княз Борис І" №6
59
ул."Княз Борис І" №8-12
60
ул."Княз Борис І" №23
61
кв.Баделема №17
62
кв.Баделема №16
63
кв.Баделема №15
64
кв.Баделема №14
65
кв.Изток ул."Гонда вода" №5
66
кв.Изток ул."Гонда вода" №7
67
кв.Изток ул."Гонда вода" №9
68
кв.Изток ул."Гонда вода" №8
69
кв.Изток №6
70
кв.Изток №4
71
кв.Изток №1
72
кв.Изток №3
73
кв.Изток №10
74
кв.Изток ул."Гонда вода" №11
75
кв.Изток ул."Гонда вода" №12
76
кв.Изток ул."Гонда вода" №13
77
ул."Гоце Делчев" №49-53
 
 
ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ-ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигнати плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата-36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват-всички 264 общини;
 
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
 
Стъпка 1Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.
 
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.
 
Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец).
 
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.
 
Стъпка 3Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение.
 
Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
 
Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:
 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.
 
КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?
 
 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбища, клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
  • ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
  • изграждане на инсталации за ВЕИ-соларни панели,
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата,
  • енергоефективни мерки в асансьорите.
 
КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?
 
 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асаньори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.
 
КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?
 
До края на м. януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

Валидно до: 31.01.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАСРОЧЕН НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО Валидно до: 21.02.2016
9-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.02.2016
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Валидно до: 07.02.2016
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване състава на СИК Валидно до: 02.02.2016
8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.01.2016
НА 22.01.2016 г. /ПЕТЪК/ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" НЯМА ДА ОБСЛУЖВАТ ГРАЖДАНИ Валидно до: 22.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО", РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА Валидно до: 15.01.2016
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ Валидно до: 08.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОЛЕДНАТА УКРАСА НА ГРАДА Валидно до: 31.12.2015
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД-С.ЛЯСКОВО ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 16.12.2015
5-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.12.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция по проект за Техническа помощ за подготовка на инвест. проекти на гр.Асеновград Валидно до: 10.12.2015
Покана за участие в избор на представители с цел създаването на местно партньорство за кандидатстване по Мярка 19 на „ПРСР“ Валидно до: 07.12.2015
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА Валидно до: 07.12.2015
IV-то редовно заседание на ОбС-Асеновград - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 02.12.2015
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2016 г. Валидно до: 30.11.2015
Председателят на общински съвет Асеновград свиква III-то извънредно заседание на ОбС Валидно до: 24.11.2015
II-ро - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ДНЕВЕН РЕД Валидно до: 18.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов” Валидно до: 16.11.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм