Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Списък на мери и пасища от общински поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за индивидуално ползване

С П И С Ъ К
НА МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 
ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 
С РЕШЕНИЕ № 1799 ОТ 18.02.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД
  НАСЕЛЕНО МЯСТО МЕСТНОСТ КАДАСТРАЛЕН НОМЕР ПЛОЩ В ДЕКА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ Пазарна наемна цена лв./дка.
1 Долнослав МАНДАНИТЕ 22839.1.122 23.097 126 7.60 лв.
2 МАНДАНИТЕ 22839.1.128 10.932 126
3 БЪРЧИНАТА 22839.42.103 252.427 74
4 СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН 22839.42.171 10.196  
  ОБЩО 296.652    
1 Патриарх Евтимово

КОКЛЮЦИТЕ 034205 5.059 345.117 4.23 лв.
2 КОКЛЮЦИТЕ 034206 2.273 345, 231
  ВСИЧКО 7.332   8.63 лв.
1 Новаково АРГУНЕЦА 115409 110.837 29 ,889,902, 840, 37
2 АРГУНЕЦА 115411 5.284  
3 АРГУНЕЦА 121412 8.359  
4 БРЯЩЕНСКОТО 152600 10.235  
5 БРЯЩЕНСКОТО 152601 84.98  
6 БРЯЩЕНСКОТО 152602 41.063  
7 БРЯЩЕНСКОТО 152603 2.684  
8 БРЯЩЕНСКОТО 152295 638.48  
9 БРЯЩЕНСКОТО 152648 270.929  
10 НЕРЕЗЕТО 161589 43.252  
11 НЕРЕЗЕТО 161588 14.974  
12 ТОПОЛОВСККО 015122 35.315 29 ,889, 37, 840,
13 БЕЖЕНИЙТЕ 024365 26.806  
14 ГОЛЯМОТО ЛИВА. 059200 10.142  
15 ЕЛОКА 085468 19.199  
16 АРГУНЕЦА 115015 11.113  
17 КАТРАНИЩЕ 164701 169.512 29 ,889, 37, 840,
18 МАЖДАРЯКОВ ВР 020736 16.919  
19 ТРАНБЕЖА 028209 11.757  
20 ГОЛЯМОТО ЛИВА. 059187 12.791  
21 ЛОКВАТА 064172 17.334  
22 АРГУНЕЦА 104098 13.569  
23 РАЧКОВОТО 150142 45.101  
24 НЕРЕЗЕТО 151596 21.87  
25 СВ. ИЛИЯ 164791 132.015  
26 СВ. ИЛИЯ 164797 11.335  
    ОБЩО   1785.855  
1 Орешец РИБА КАБА 033060 38.37 180ХЗТ/181ГЗТ/185ДОП 8.63 лв.
2 ЛОЗЯТА 027001 35.66 258 ХЗТ
3 ГОРЕН ЮРТ 047009 19.01 64 ХЗТ
4 КАЗАНЧЕТАТА 053017 24.893 13 ХЗТ
5 ТЕПЕТО 058010 24.97 143 ГТ
6 ТЕПЕТО 058032 22.086 80ЛЗТ
7 ПЪРЖЕНАКА 063043 14.732 64 ХЗП 
8 КОШАРИ 064009 87.251 57ХЗП
9 ПАДИНИ 067018 25.083 88 ХЗП
10 ПЪРВИ КАМЪК 067026 20.589 135 ХЗП 
11 ПАДИНИ 068004 12.044 138 ХЗП
12 КОРИТА 068086 51.047 86 ХЗТ/154ГТ
13 БЛАЧИЩА 074001 10.987 236 ХЗТ
14 РАЙЧОВИЦА 037054 23.17 10-ЗП/115-Обр/116 ПЕ
15 ПОЛЯНКИТЕ 011035 15.654 214 ХЗТ
16 ПОЛЯНКИТЕ 011042 24.164 94ХЗГ/214ХЗТ
17 ТРЪШКОВИЦА 065076 32.368 134ГТ/71ХЗТ
18 ТРЪШКОВИЦА 065090 26.254 195 ХЗТ / 135 ГТ / 71ХБ
19 Орешец ТРЪШКОВИЦА 065095 35.929 195 ХЗТ  8.10 лв.
20 ТРЪШКОВИЦА 065105 33.033 195 ХЗТ/134 ХЗТ
21 ТРЪШКОВИЦА 065108 79.483 71 ХЗТ
22 ДОЛЕН КУТЕЛ 078009 16.049 190 ГТ
23 ОРЕХА 005006 4.118  
24 КЪШЛИТЕ 020006 16.136  
25 ГОЛЕМИ ЛИВАДИ 021059 18.101  
26 ГОЛЕМИ ЛИВАДИ 021101 24.75  
27 РУСОВИЦА 023009 11.555  
28 РИБА КАБА 033060 38.37  
29 РАЙЧОВИЦА 036016 13.196  
30 РАЙЧОВИЦА 037053 23.17  
31 ГОРЕН КУТЕЛ 047007 11.953  
32 ТЕПЕТО 058033 9.392  
33 КОШАРИ 064001 4.659  
34 КОШАРИ 064007 4.862  
35 КОШАРИ 064010 3.695  
36 КОШАРИ 064012 1.484  
37 КОШАРИ 064016 1.296  
38 КОРИЯТА 068086 51.047  
39 БЛАЧИЩА 074001 10.987  
40 ПАДИНИ 068004 12.044  
41 ПАДИНИ 065002 5.658  
42 ПАДИНИ 065003 1.936  
43 ТРЪШКОВИЦА 065083 9.432  
44 ТРЪШКОВИЦА 065094 27.123  
45 ТРЪШКОВИЦА 065095 35.929  
46 ТРЪШКОВИЦА 065099 2.926  
47 ПАДИНИ 067018 25.083  
  ВСИЧКО 1041.728  
 
Размера на  средното рентно плащане на пасища и мери  в Община Асеновград е 6.00 лв/дка определено
с протокол от 05.02.2015г., съставен от комисия назначена със Заповед № 18/13.01.2015 г. на Директора на 
Областна дирекция - Земеделие -гр. Пловдив
 
 
 
 

 


Валидно до: 13.03.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „НЕВА ГРУП” ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СОМЕГ” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА КВ”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА – ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАКС ГРУП 1”ООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЛББД” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОКИ 1” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕСТАВАС – СТАНИМИР ЯНАДЖИЕВ” ЕТ Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕРАТО 69” ЕООД Валидно до: 25.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 25.09.2015
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 21.09.2015
Парцеларен план за захранване на имот с КИ 80437.18.2 с.Червен Валидно до: 14.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 63 кв.м., предназначение - аптека, находящ се в Асеновград Валидно до: 01.09.2015
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЯВЯВА Валидно до: 31.08.2015
Заповеди на директора на ОД"Земеделие" гр.Пловдив относно създаване на масиви за ползване на зем. земи за стопанската 2015-2016г Валидно до: 25.08.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 бр. поз.имота в землищата на с. Козаново, Мостово и кв. Долни Воден Валидно до: 24.08.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир К№55590.51.200 в с.Патриарх Евтимово - по Валидно до: 13.08.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 38.12 кв.м., Асеновград, ул. "Изложение" № 6 Валидно до: 13.08.2015

Страница: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм