Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ОП с предмет: Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позици

Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:
•Обособена позиция 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград
•Обособена позиция 2:Благоустрояване на част от централната зона и  площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград
•Обособена позиция 3: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Надежда”, гр. Асеновград
•Обособена позиция 4: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Зорница”, гр. Асеновград
•Обособена позиция 5: Преустройство, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДДЛРГ „Таньо Войвода” в комплекс от два дневни центъра за деца и лица с увреждания
•Обособена позиция 6:  Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к „Запад”, гр. Асеновград
 
Становище за предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП - 19.03.2015г.
Решение за публикуване - 10.03.2015г.
Обявление за публикуване - 10.03.2015г.
Информация за предварителен контрол - 10.03.2015г.
Становище за предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП - 10.03.2015г.
Документация за участие в открита процедура - 10.03.2015г.
Образци към документацията за участие - 10.03.2015г.
Технически задания за обасобени позиции - 10.03.2015г.
Протокол №1 от дейността на комисия назначена със Заповед  №А-615/21.04.2015г. - 24.04.2015г.
Протокол №2 от дейността на комисия назначена със Заповед №А-615/21.04.2015г. - 20.05.2015г.
Протокол №3 от дейността на комисия назначена със Заповед №А-615/21.04.2015г. - 26.05.2015г.
Протокол №4 от дейността на комисия назначена със Заповед №А-615/21.04.2015г. - 09.06.2015г.
Писмо до всички участници - протокол и съобщение за отваряне на цени - 23.06.2015г.
Протокол №5 от дейността на комисия назначена със Заповед №А-615/21.04.2015г. - 23.06.2015г.
Протокол №6 от дейността на комисия назначена със Заповед №А-615/21.04.2015г. - 01.07.2015г.
Протокол № 7 от дейността на комисия назначена със Заповед № А-615/21.04.2015г. - 27.07.2015г.
Решение № А-2073/24.07.2015 год. на Кмета на Община Асеновград за избор на изпълнител - 27.07.2015 год.
Писмо за класиране на участниците - 27.07.2015 год.
Информация за освободени гаранции за участие - 18.08.2015г.
Решение № А-2198/24.08.2015г. за промяна на изпълнител за обособена позиция 2 и обособена позиция 6 - 25.08.2015г.
Решение № А-2199/24.08.2015г. за отмяна на решение № А-2073/24.07.2015г. в частта относно избора по обособена позиция 5 - 25.08.2015г.
Решение № А-2207/25.08.2015г. за прекратяване на самостоятелно обособена позиция 5 - 25.08.2015г.
Договор за изпълнение за ОП3
Договор за изпълнение за ОП4
Договор за изпълнение за ОП1
Договор за изпълнение за ОП6
Договор за изпълнение за ОП2
Информация за освободени гаранции - 09.10.2015г.
Информация за освободени гаранции по ОП1 
Информация за освободени гаранции по ОП2 и ОП6
Информация за освободени гаранции за изпълнение по ОП3 и ОП4 - 16.11.2015г.
Информация за сключен договор за ОП3 - 16.11.2015г.
Информация за сключен договор за ОП4 - 16.11.2015г.
Информация за освободени гаранции - 10.12.2015г.
Информация за освободени гаранции - 29.12.2015г.
Информация за изпълнени договори - 07.01.2016г.
 

Валидно до: 31.07.2015

Всички обяви в Профил на купувача / Процедури по ЗОП

ОП с предмет „Избор на изпълнители за извършване на услуги за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи ЖС Валидно до: 23.08.2018
ОП с предмет: "Извършване на сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград" Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позици Валидно до: 31.07.2015
ОП с предмет: "Ремонт на общинска пътна мрежа" Валидно до: 10.07.2015
Предварителен контрол за ОП с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 Валидно до: 29.05.2015
ОП с предмет: Изграждане на сгради на територията на община Асеновград Валидно до: 05.05.2015
ОП с предмет: Укрепване на свлачище - инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) Валидно до: 23.04.2015
ОП с предмет: "Събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр. Асеновград, кв. Горни и Долни Воден" Валидно до: 13.03.2015
ОП с наименование: „НЧ „РОДОЛЮБИЕ” – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЦЕНА И ГРИМЬОРНИ, ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА И ПОДМЯНА СТОЛОВЕ НА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА Валидно до: 25.11.2014
ОП с наименование: "Текущ ремонт на улична мрежа на Община Асеновград по две обособени позиции" Валидно до: 03.11.2014
ОП с наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО Валидно до: 21.10.2014
ОП с предмет: "Доставка на компактор" Валидно до: 16.10.2014
ОП с наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА «ГОРНОСЛАВ» - РЕМОНТ НА ЗАХРАНВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ЗА Валидно до: 19.08.2014

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм