Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект пуб. общ. собственост– Общински пазар по плана на ПЗ "Север"

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1793/18.02.2015 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед от № А- 231 до А- 243/ 25.02.2015 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост,кв.21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване 50,00 лв.
Депозит за участие в търга
 
1.
25.03.2015 г.
9.00
Павилион № 20
4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
890,40
200,00
2.
25.03.2015г.
9.30
Павилион № 23
4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.
Търговия на дребно
883,20
200,00
3.
25.03.2015 г.
10.00
Павилион № 26
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
4.
25.03.2015г.
10.30
Павилион № 27
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
5.
25.03.2015 г.
11.00
Павилион № 113
34,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 652,00
500,00
6.
25.03.2015г.
11.30
Павилион № 114
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
7.
25.03.2015 г.
12.00
Павилион № 115
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
8.
25.03.2015 г.
12.30
Терен и маса № 1а
6,00 кв.м.+ 2 бр. маси
Търговия на дребно
600,00
200,00
9.
25.03.2015г.
13.30
Терен и маса № 2а
6,00 кв.м.+ 2 бр. маси
Търговия на дребно
600,00
200,00
10.
25.03.2015г.
14.00
Терен и маса № 5а
8,60 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
876,00
250,00
11.
25.03.2015 г.
14.30
Терен и маса № 8а
4,80 кв.м.+1 бр. маса
Търговия на дребно
408,00
140,00
12.
25.03.2015г.
15.00
Терен и маса № 11а
11,40 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
1 044,00
300,00
13.
25.03.2015 г.
15.30
Терен и маса № 12а
5,80 кв.м. + 2 бр. маси
Търговия на дребно
588,00
200,00
 
Търговете ще се проведат в зала 305, ет.III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 11.03.2015г. до дeня предхождащ търговете /24.03.2015 г./.
Депозитиза участие в търговете се внася на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /24.03.2015 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 08.04.2015 г.на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.         
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
         
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 


Валидно до: 08.04.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРЛТЕКС” ООД Валидно до: 26.07.2015
Съобщение до н-ци Вангел Димитров Бинев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Никола Иванов Бекриев, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Мария Вълчева Митрева, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Георги Вълчев Гьоргов, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Съобщение до н-ци Василка Хр. Гьоргова, че е изработен ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот КИ 99087.37.73 Валидно до: 14.07.2015
Община Асеновград обявява конкурс за длъжност - Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Валидно до: 09.07.2015
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир в с. Козаново и Мулдава - под наем Валидно до: 07.07.2015
Съобщене за провеждане на процедура за концесия за обект язовир "Корията" с. Стоево Валидно до: 03.07.2015
Продажба на 9 бр. поз. имота в с. Горнослав, с. Мулдава, с. Червен и с. Долнослав Валидно до: 24.06.2015
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор). Валидно до: 23.06.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 имота в с. Жълт камък и с. Бор Валидно до: 23.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ФИНТЕКС” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САВКОВ И С-ИЕ И СИНОВЕ” СД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ПРЕСТО ЕР”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОР ТРАНС 2010” ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАНИЙКА-КВ”ООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Л Б Б Д”ЕООД Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 21.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КОСТАТС ВЕРВИТАС 2011” ЕООД Валидно до: 21.06.2015

Страница: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм