Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ гр. А-Д

 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и  чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1827/25.03.2015 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди №А-484 до А-498/ 02.04.2015 г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост- Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград  както следва:
 

Дата на търга

Начален час на търга

Наименование на обекта

Площ

кв.м

Предназначение

Начална тр.цена за годишен наем/с ДДС/ и стъпка на наддаване 100,00 лв.

Депозит за участие в търга

в лв.

1.

22.04.2015 г.

9.00

Обект № 9

8,66

Търговия на дребно и услуги

1838,40

200,00

2.

22.04.2015 г.

9.30

Обект № 12

7,50

Търговия на дребно и услуги

1248,00

150,00

3.

22.04.2015 г.

10.00

Обект № 14

20,65

Търговия на дребно и услуги

3840,00

400,00

4.

22.04.2015 г.

10.30

Обект № 67

14,30

Търговия на дребно и услуги

2745,60

300,00

5.

22.04.2015 г.

11.00

Обект № 62

17,93

Търговия на дребно и услуги

2904,66

300,00

6.

22.04.2015 г.

11.30

Обект № 63

9,94

Търговия на дребно и услуги

1610,28

200,00

7.

22.04.2015 г.

12.00

Обект № 64

10,33

Търговия на дребно и услуги

1673,46

200,00

8.

22.04.2015 г.

12.30

Обект № 66

16,32

Търговия на дребно и услуги

2643,84

300,00

9.

22.04.2015 г.

13.30

Обект № 70

17,95

Търговия на дребно и услуги

2745,90

300,00

10.

22.04.2015 г.

14.00

Обект № 72 б

28,85

Търговия на дребно и услуги

4349,70

450,00

11.

22.04.2015 г.

14.30

Обект № 77

8,00

Търговия на дребно и услуги

1296,00

150,00

12.

22.04.2015 г.

15.00

Обект № 78

11,92

Търговия на дребно и услуги

1931,04

200,00

13.

22.04.2015 г.

15.30

Обект № 79

10,25

Търговия на дребно и услуги

1660,50

200,00

14.

22.04.2015 г.

16.00

Кафе Запад

51,60

Обществено хранене

3273,60

350,00

15.

22.04.2015 г.

16.30

Кафе Север

52,30

Обществено хранене

3451,80

350,00

 

Търговете ще се проведат в зала 305, ет. III в сградата на Община Асеновград. 
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 08.04.2015 г. до деня предхождащ търговете /21.04.2015 г./.
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на деня предхождащ търговете / 21.04.2015 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 13.05.2015 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.   
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 


Валидно до: 13.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАДКА РАДКОВА ИВАНОВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЪР РАЙЧЕВ БУШЕВ Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МАРК СОФТ”ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „КРОН – 96”АД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРИСТИНА КОСТАДИНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ТОТЕВ Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИНА ИЛИЕВА ХРИСТЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ПЕТКА ДИМИТРОВА” Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „МАРИЯН КИРОВ - 78” Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕС МАК АРДЪЛ”ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА БУШЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕРА ВАСИЛЕВА БУШЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БАЙРЯМ ШАБАН ЮСЕИН Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ХЕРМЕС - 2002” ООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТАЙФУН - 2003” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РУМ 2002” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ОБИТЕЛ” ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „МИЛК КЪМПАНИ” ООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БОЛ - ЕСТЕЙД” ЕООД Валидно до: 25.11.2015

Страница: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм