Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГР. А-Д

 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1827/25.03.2015 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди № А-471 до А-483/ 02.04.2015 г.  на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост- Търговски център с многофункционално предназначение –подплощадно пространствов центъра на гр. Асеновград  както следва:
 

Дата на търга

Начален час на търга

Наименование на обекта

Площ

кв.м

Предназначение

Начална тр.цена за годишен наем /с ДДС/ и стъпка на наддаване 100,00 лв.

Депозит за участие в търга

в лв.

1.

21.04.2015 г.

9.00

Обект № 13

11,63

Търговия на дребно и услуги

2551,20

300,00

2.

21.04.2015 г.

9.30

Обект № 18

8,74

Търговия на дребно и услуги

2097,60

250,00

3.

21.04.2015 г.

10.00

Обект № 19+20+21

21,65

Търговия на дребно и услуги

5196,00

520,00

4.

21.04.2015 г.

10.30

Обект № 23

11,22

Търговия на дребно и услуги

2962,08

300,00

5.

21.04.2015 г.

11.00

Обект № 43

13,90

Търговия на дребно и услуги

3336,00

350,00

6.

21.04.2015 г.

11.30

Обект № 47

12,40

Търговия на дребно и услуги

2976,00

300,00

7.

21.04.2015 г.

12.00

Обект № 52

7,97

Търговия на дребно и услуги

1912,80

200,00

7.

21.04.2015 г.

12.30

Обект № 53

6,00

Търговия на дребно и услуги

1440,00

200,00

8.

21.04.2015 г.

13.30

Обект 58+59

15,70

Търговия на дребно и услуги

3768,00

400,00

9.

21.04.2015 г.

14.00

Обект № 60

10,74

Търговия на дребно и услуги

2577,60

300,00

10.

21.04.2015 г.

14.30

Обект № 61

13,70

Търговия на дребно и услуги

3288,00

350,00

11.

21.04.2015 г.

15.00

Обект № 81+82

15,38

Търговия на дребно и услуги

3691,20

400,00

12.

21.04.2015 г.

15.30

Обект № 84

7,20

Търговия на дребно и услуги

1728,00

200,00

13.

21.04.2015 г.

16.00

Обект № 85

12,43

Търговия на дребно и услуги

2983,20

300,00

 

Търговете ще се проведат в зала 305, ет. III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 08.04.2015 г. до деня предхождащ търговете / 20.04.2015 г./.
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар,у л.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на деня предхождащ търговете / 20.04.2015 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 12.05.2015г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.           
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
 

Валидно до: 13.05.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРАКИЯ АГРО ИНВЕСТ” ООД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СЕЛЧУК САБРИ СЮЛЕЙМАН Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВОБОДА КРАСИМИРОВА ТАФРОВА Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАИФ АКИФ МЕХМЕД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРИСТИНА САВАС ХАЛУМИС Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ „ТЕЯ – ХРИСТИНА КИРОВА” Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА КОЧЕВА КУЦИЯНОВА Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ВИКТОРИ М” ЕООД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦВЕТИЛОВ Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БЮЛЕНТ АЙНУРОВ ЮМЕРОВ Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЮСТЮН” ЕООД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЧЕТИНЛЕР” ООД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЕС СОФТ” ООД Валидно до: 09.12.2015
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост Валидно до: 08.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ВАСИЛЕВ МУЛДАВЛИЕВ Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ТОТЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЪНСЕТ”ЕООД Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА Валидно до: 25.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАДКА РАДКОВА ИВАНОВА Валидно до: 25.11.2015

Страница: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм