Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 14.10.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
1. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-476/30.09.2015г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за външно кабелно електрозахранване и външно ВК захранване на ПИ с КИ 80437.18.2 за гъбопроизводство и компостна площадка по КК на с.Червен, община Асеновград.
2. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-480/06.10.2015 г., относно изменение на ПУП /ПРЗ/ на УПИ VІ-Културен дом, кв.11 по регулационния план на с.Нареченски бани.
3. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/30.09.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 00702.7.32 по КК на гр.Асеновград за “Склад за строителни материали” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
4. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-481/07.10.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 00702.23.35 по КК на гр.Асеновград за “Склад за хранителни продукти” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
5. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-482/07.10.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 49309.13.30 по КК на с.Мулдава за “Кравеферма” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
6. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-473/30.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.18.132 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
7. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-474/30.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.18.79 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
8. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-475/30.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.18.116 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
9. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-483/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.16.68 по КК на гр.Асеновград за “Паркинг”.
10. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-484/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 49309.1.39 по КК на с.Мулдава за “Складови и обслужващи дейности”.
11. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-486/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.18.88 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-487/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.18.349 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
13. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-488/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.23.30 по КК на гр.Асеновград за “Складова дейност”.
14. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-489/07.10.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП – изменение за застрояване на имот с Идентификатор по КККП 49151.14.125 и план за застрояване на имоти с Идентификатор по КККР 49151.14.121 и 49151.14.136 всички в местност “Кабата”, с.Мостово и с предназначение за “Конюшня, екокъщи, обществено обслужване и стопански дейности”.
 
ІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
15. Предложение от групите общински съветници в ОбС – Асеновград вх.№ С-43/08.10.2015 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ердинч Вели Шакир за дъщеря му Айча Ердинч Шакир.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                           Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  12.10.2015 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
12.10.2015 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА`
12.10.2015 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

Валидно до: 14.10.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2016
Покана от община Асеновград за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 29.09.2016
18 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.09.2016
Община Асеновград обявява прием на документи за участие в социалната услуга "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" Валидно до: 26.09.2016
Движението на МПС-та ще бъде затворено в част от ул. ”Цар Иван Асен II” през неделният ден от 9.00 до 13.00 часа Валидно до: 11.09.2016
В неделя градска автобусна линия №1 ще бъде с променен маршрут Валидно до: 11.09.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград” Валидно до: 10.09.2016
ЧЕСТВАМЕ 131 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 07.09.2016
17 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 31.08.2016
Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив по проект "Нови възможности за младите хора" Валидно до: 31.08.2016
Най-големият и атрактивен ултрамаратон в България – „Персенк ултра” стартира на 19 август, петък от 18:00 часа Валидно до: 24.08.2016
16-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Валидно до: 15.08.2016
Общинска служба по земеделие Асеновград обявява,че са изготвени предварителни регистри на имотите за долупосочените землища Валидно до: 15.08.2016
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД - СМОЛЯН ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 26.07.2016
ДВУДНЕВНА КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АСЕНОВГРАД Валидно до: 25.07.2016
15 -ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.07.2016
ЧЕСТВАМЕ 179-TАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Валидно до: 18.07.2016
Община Асеновград пуска в експлоатация три нови обособени зони за платено паркиране считано от 18.07.2016 г. Валидно до: 18.07.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 14.07.2016
ГРАФИК ПО ПЛУВАНЕ В ЛЯТНАТА РАБОТИЛНИЦА “ШАРЕНА ВАКАНЦИЯ” Валидно до: 10.07.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм