Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОСи чл.81 от НРПУРОИ и  Решение №185/17.02.2016г.на Общински съвет - Асеновград и Заповедиот № А-235 до № А-251/ 25.02.2016г.  на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост- Търговски център с многофункционално предназначение –подплощадно пространствов центъра на гр. Асеновград  както следва:
 

Дата на търга

Начален час на търга

Наименование на обекта

Площ

кв.м

Предназначение

Начална тр.цена за годишен наем /с ДДС/ и стъпка на наддаване 100,00 лв.

Депозит за участие в търга

в лв.

1.

23.03.2016 г.

8.30

кафе Запад

51,60

Обществено хранене

3273,60

350,00

2.

23.03.2016 г.

9.00

кафе Север

52,30

Обществено хранене

3451,80

350,00

3.

23.03.2016 г.

9.30

Обект № 14

20,65

Търговия на дребно и услуги

3840,00

400,00

4.

23.03.2016 г.

10.00

Обект № 80

13,48

Търговия на дребно и услуги

2588,16

300,00

5.

23.03.2016 г.

10.30

Обект № 67

14,30

Търговия на дребно и услуги

2745,60

300,00

6.

23.03.2016 г.

11.00

Обект № 89

17,80

Търговия на дребно и услуги

3417,60

400,00

7.

23.03.2016 г.

11.30

Обект № 90

13,20

Търговия на дребно и услуги

2534,40

250,00

8.

23.03.2016 г.

12.00

Обект № 62

17,93

Търговия на дребно и услуги

2904,66

300,00

9.

23.03.2016 г.

12.30

Обект № 63

9,94

Търговия на дребно и услуги

1610,28

200,00

10.

23.03.2016 г.

13.30

Обект № 64

10,33

Търговия на дребно и услуги

1673,46

200,00

11.

23.03.2016 г.

14.00

Обект № 66

16,32

Търговия на дребно и услуги

2643,84

300,00

12.

23.03.2016 г.

14.30

Обект № 70

17,95

Търговия на дребно и услуги

2745,90

300,00

13.

23.03.2016 г.

15.00

Обект № 73

17,10

Търговия на дребно и услуги

2770,20

300,00

14.

23.03.2016 г.

15.30

Обект № 72 б

28,85

Търговия на дребно и услуги

4349,70

450,00

15.

23.03.2016 г.

16.00

Обект № 77

8,00

Търговия на дребно и услуги

1296,00

150,00

16.

23.03.2016 г.

16.30

Обект № 78

11,92

Търговия на дребно и услуги

1931,04

200,00

17.

23.03.2016 г.

17.00

Обект № 79

10,25

Търговия на дребно и услуги

1660,50

200,00

 

 

Търговете ще се проведат в зала 305, ет.IIIв сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00часа от 09.03.2016 г.до деня предхождащ търговете / 22.03.2016 г./.
Депозитиза участие в търговетесе внасятна касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40до 16.00 часа на деня предхождащ търговете / 22.03.2016 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведатна 06.04.2016г.на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.           
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
 

Валидно до: 05.04.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "ЛЕНОВЕКС" с. Леново от сондаж № 12 Валидно до: 11.07.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 9 кв.м., находящ се на ул. Авксентий Велешки" Валидно до: 07.07.2016
Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово Валидно до: 06.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ –ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, КВ.390 ПО ПЛАНА НА АСЕНОВГРАД Валидно до: 30.06.2016
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Корията", с. Стоево - под наем Валидно до: 28.06.2016
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция "Управление на общински активи" Валидно до: 27.06.2016
Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "АКВА ЛЕНОВО" с. Леново от сондаж № 16 Валидно до: 21.06.2016
Публични търгове за продажба на 8 бр. имоти - общ. собственост в с. Червен, Бачково, Стоево и Тополово Валидно до: 21.06.2016
Съобщение за издаване на разрешително за обект язовир "Карабунар" с. Леново Валидно до: 20.06.2016
Допълнително разпределение в съседно землище пасищата, мерите и ливадите собственост на Община Асеновград Валидно до: 15.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СУНАЙ ИСМЕТ ШАКИР Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАЛИЦА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ОРХАН НАЗИФ АЛИ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИНА АЛЕКСАНДРОВА ТЕОХАРОВА Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ КЕРКЕЛОВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ЯНЕВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАУМ ТОДОРОВ КАЛОФЕРОВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛКО РОСЕНОВ СЮЛЕВСКИ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ШОПОВА Валидно до: 13.06.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм