Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за конкурс за длъжността "Системен администратор" в Градска библиотека

Градска библиотека „П. Хилендарски” - Асеновград
на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Системен администратор”

Изисквания за длъжността:
 
1. Образование- висше образование с образователно-квалификационна    степен “бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит –2 години опит като специалист по информационни технологии или в библиотечно – информационната сфера.
3. Допълнителни изисквания
 
- компютърна грамотност- MS Ofice , Internet и др.
- програмен продукт „E-Lib”
- познания в областта на компютърния хардуер и мрежи и управлението на мрежови ресурси
- владеенето на  английски език е предимство
- умение за работа в екип, комуникативност, креативност
 
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест
2. Събеседване
 
III. Необходими документи:
1. Заявление до Директора за участие – свободен текст
2.Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /копие/
4.Автобиография,със задължително посочване на електронна поща за  кореспонденция;
5.Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
IV. Срок за подаванена документитев счетоводството на Градска библиотека, ул. „Цар Иван Асен II” 24, всеки работен ден от 08.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.00 ч. до 05.05.2016 г. включително.
 
V. Подаването на заявлението и приложенията към негосе извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
 
 

Валидно до: 05.05.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН НАНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КРЪСТЕВ Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОРИС ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 13.06.2016
Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 101.68 кв.м., находящо се в сграда с К№ 99087.504.231 по КК на кв. Г. Валидно до: 06.06.2016
Публични търгове за продажба на 9 обекта общ. собственост в гр. Асеновград, с. Тополово, с. Мулдава, кв. Горни Воден, Долни Вод Валидно до: 03.06.2016
Протокол по чл. 37 и ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределяне на мери, пасища и ливади по ОПФ собственост на Община Асеновград Валидно до: 01.06.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар Валидно до: 23.05.2016
Списъци за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността секретар на "МКБППМН" в дирекция "Хуманитарни дейности" Валидно до: 20.05.2016
Публичен търг за отдаване под наем на Помещение с площ 62.52 кв.м., публ.общ. собственост, находящо се в с. Боянци Валидно до: 17.05.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общ. собственост (б. РП Асеновец) Валидно до: 10.05.2016
Обява за конкурс за длъжността "Системен администратор" в Градска библиотека Валидно до: 05.05.2016
Община Асеновград обява за конкурс за заемане на длъжността Секретар "МКБППМН" в дирекция "Хуманитарни дейности" Валидно до: 03.05.2016
Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал Валидно до: 28.04.2016
Регистрационен документ № 09-РД-545-00 от 29.03.2016 г. на "ЮРОПЛАСТ" ООД, гр. Стамболийски Валидно до: 27.04.2016
Списък за допуснатите кандидати за длъжността Главен инспeктор "Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология" Валидно до: 25.04.2016
ИП "Изграждане на складова база със собствен водоизточник в имот 00702.23.30 землище гр.Асеновград, община Асеновград" Валидно до: 22.04.2016
Публични търгове с явно надддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград, с. Червен и с. Новаково Валидно до: 19.04.2016
ИП "Животновъдна ферма в имоти 80437.20.5 и 80437.20.6 с. Червен, община Асеновград" Валидно до: 16.04.2016
ИП "Доставка и монтаж на хидромелиоратувна система за капково напояване на лозови насаждения, землище на с. Тополово Валидно до: 16.04.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм