Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за конкурс за длъжността "Системен администратор" в Градска библиотека

Градска библиотека „П. Хилендарски” - Асеновград
на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Системен администратор”

Изисквания за длъжността:
 
1. Образование- висше образование с образователно-квалификационна    степен “бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит –2 години опит като специалист по информационни технологии или в библиотечно – информационната сфера.
3. Допълнителни изисквания
 
- компютърна грамотност- MS Ofice , Internet и др.
- програмен продукт „E-Lib”
- познания в областта на компютърния хардуер и мрежи и управлението на мрежови ресурси
- владеенето на  английски език е предимство
- умение за работа в екип, комуникативност, креативност
 
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест
2. Събеседване
 
III. Необходими документи:
1. Заявление до Директора за участие – свободен текст
2.Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /копие/
4.Автобиография,със задължително посочване на електронна поща за  кореспонденция;
5.Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
IV. Срок за подаванена документитев счетоводството на Градска библиотека, ул. „Цар Иван Асен II” 24, всеки работен ден от 08.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.00 ч. до 05.05.2016 г. включително.
 
V. Подаването на заявлението и приложенията към негосе извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
 
 

Валидно до: 05.05.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙДЪН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на два терена в Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ Валидно до: 13.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 30.11.2016
Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар Валидно до: 29.11.2016
Продажба на 3 бр. имоти в Асеновград и кв. Горни Воден чрез публични търгове с явно наддаване Валидно до: 23.11.2016
Заповед № А-1708 от 14.10.2016 г. за спиране на административно производство Валидно до: 20.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 15.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху ПИ с К№ 69273.7.72 по КК на с. Стоево Валидно до: 09.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден Валидно до: 08.11.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 50 кв.м., предназначение - търговия на дребно с промишлени стоки в Ас Валидно до: 04.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 21.10.2016
Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград Валидно до: 20.10.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м., обособена част от сграда К№ 00702.511.178.12 п Валидно до: 19.10.2016
Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" Валидно до: 17.10.2016
Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава Валидно до: 11.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиции „Социален работник” и "Логопед" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медиатор” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм