Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за конкурс за длъжността "Системен администратор" в Градска библиотека

Градска библиотека „П. Хилендарски” - Асеновград
на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Системен администратор”

Изисквания за длъжността:
 
1. Образование- висше образование с образователно-квалификационна    степен “бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит –2 години опит като специалист по информационни технологии или в библиотечно – информационната сфера.
3. Допълнителни изисквания
 
- компютърна грамотност- MS Ofice , Internet и др.
- програмен продукт „E-Lib”
- познания в областта на компютърния хардуер и мрежи и управлението на мрежови ресурси
- владеенето на  английски език е предимство
- умение за работа в екип, комуникативност, креативност
 
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест
2. Събеседване
 
III. Необходими документи:
1. Заявление до Директора за участие – свободен текст
2.Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /копие/
4.Автобиография,със задължително посочване на електронна поща за  кореспонденция;
5.Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
IV. Срок за подаванена документитев счетоводството на Градска библиотека, ул. „Цар Иван Асен II” 24, всеки работен ден от 08.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.00 ч. до 05.05.2016 г. включително.
 
V. Подаването на заявлението и приложенията към негосе извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
 
 

Валидно до: 05.05.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АХМЕД МЕХМЕД ЯМАЛИ Валидно до: 03.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за подбор на персонал за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 12.09.2016
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и ППЗСП Валидно до: 01.09.2016
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив по чл.37в, ал.1 и график на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 Валидно до: 29.08.2016
Допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд Валидно до: 15.08.2016
Продажба на 2 бр. поземлени имоти в Асеновград, с. Косово Валидно до: 03.08.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион с площ 67.67 кв.м.,на ул. "Марица", Асеновград Валидно до: 02.08.2016
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 02.08.2016
Съобщение от Общинска служба по Земеделие гр. Асеновград относно деклариране формата на стопанисване и НТП на земеделските земи Валидно до: 31.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 27.07.2016
Продажба на 3 бр. поземлени имоти в Асеновград, м. Параколово Валидно до: 19.07.2016
Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал Валидно до: 17.07.2016
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в отдел "Организация на движението, транспорт и контрол" Валидно до: 14.07.2016
Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "ЛЕНОВЕКС" с. Леново от сондаж № 12 Валидно до: 11.07.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 9 кв.м., находящ се на ул. Авксентий Велешки" Валидно до: 07.07.2016
Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово Валидно до: 06.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ –ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, КВ.390 ПО ПЛАНА НА АСЕНОВГРАД Валидно до: 30.06.2016
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Корията", с. Стоево - под наем Валидно до: 28.06.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм