Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар

 
На основание  чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 81 от НРПУРОИ и  Решение № 226/ 30.03.2016 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед от № А- 666 до № А- 678/ 19.04.2016 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:  
 
 

Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване 50,00 лв.
Депозит за участие в търга
 
1.
10.05.2016 г.
 
9.00
Павилион № 16
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
2.
10.05.2016 г.
 
9.30
Павилион № 20
4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
890,40
200,00
3.
10.05.2016 г.
 
10.00
Павилион № 23
4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.
Търговия на дребно
883,20
200,00
4.
10.05.2016 г.
 
10.30
Павилион № 26
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
5.
10.05.2016 г.
 
11.00
Павилион № 27
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00
200,00
6.
10.05.2016 г.
 
11.30
Павилион № 114
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
7.
10.05.2016 г.
 
12.00
Павилион № 115
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00
100,00
8.
10.05.2016 г.
 
12.30
Терен и маса № 5а
8,60 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
876,00
250,00
9.
10.05.2016 г.
 
13.30
Терен и маса № 8а
4,80 кв.м.+1 бр. маса
Търговия на дребно
408,00
140,00
10.
10.05.2016 г.
 
14.00
Терен и маса № 10а
9,00 кв.м. + 3 бр. маси
Търговия на дребно
900,00
250,00
11.
10.05.2016 г.
 
14.30
Терен и маса № 11а
11,40 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
1 044,00
300,00
12.
10.05.2016 г.
 
15.00
Терен и маса № 12а
5,80 кв.м. + 2 бр. маси
Търговия на дребно
588,00
200,00
13.
10.05.2016 г.
15.30
Магазин № 2
със застроена площ 27,76 кв.м., в т.ч. търговска – 14,50 кв.м., складова – 13,26 кв.м. и терен 17,12 кв.м.
Търговия на дребно
2 692,92
600,00
 
Търговете ще се проведат в зала 305, ет. III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 27.04.2016 г. до дeня предхождащ търговете /09.05.2016 г./.
Депозити за участие в търговете се внася на касата на Общински пазар, ул.”Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /09.05.2016 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 25.05.2016 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград       
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

Валидно до: 23.05.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДЖУНЕЙТ ШЕФКЕТОВ КАКАСЮЛЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЪР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЯНКОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАЕЛА ДИМИТРОВА АГОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ АТАНАСОВ БОДУРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЮРКАН МЮМЮНОВ ХАЛИЛ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ ГАЛАНТ – ГН – ГАНКА НИКОЛОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА ГАЙДАРОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ НИКОЛОВА СУЛТАРИЕВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЖДАН РАСИМ РЕДЖЕП Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ВЛАДИМИРОВ КАНДУРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛКНУР РИДВАН РЕДЖЕП Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИБРАХИМ АБДУЛ КАРАДОН Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЕВЕНТ РЕФИК ИДРИЗ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ Валидно до: 03.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм