Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
 
„Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан“, гр. Асеновград, кв. Горни Воден с оператор: „Газтрейд“ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 62, ет. 2, община „Младост“ с предмет на дейност: Приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.
 
Докладът за безопасност относно „Изграждане на складова база за петролни продукти“, което е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Решение № ПВ – 210 – ПР от 01.12.2008 г. в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение ІІІ от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии.
 
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
 
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 17.06.2016 г. до 17.07.2016 г. в сградата на общината на пл. Акад. Николай Хайтов № 9, етаж 4, стая № 414, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. и на интернет страницата на  Община Асеновград
 
assenovgrad.com / обяви,търгове и конкурси
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
 
Вестник „Вестител„ брой 848 от 17.06.2016г.
(описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на обявата).
 
Лице за контакти: Мелят Алимолла - главен експерт дирекция „СБСКЕ”, тел:0331/20270, e-mail: ekologia@assenovgrad.com
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Валидно до: 17.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ПЕТКОВ КАДИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАЛИЛ НАИМ МИМАН Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, РОСЕН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТИНДЖАР РАМАДАН ДУРАН Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН ДЕЛЧЕВ КАРАЧОДЖУКОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН АНГЕЛОВ ГАРДЖЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ СТАЙКОВ ПАНДУРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛДЪС ШЕФКЕТ ХАЛИЛ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН СТОЙЧЕВ ГЕРГИНОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРОЛ МЕХМЕД ЯМАЛИ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДОРА ИВАНОВА НАНКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТОДОРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛИНОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕНЧО ЯНЧЕВ МИЛЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БОНЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОЙКО СЕРГЕЕВ АСЕНОВ Валидно до: 13.02.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм