Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център

 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС и  чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 412/15.06.2016 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповедиот № А-1050 до № А-1065/ 22.06.2016г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост- Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград  както следва:
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем/с ДДС/ и стъпка на наддаване 100,00 лв.
Депозит за участие в търга
в лв.
1.
12.07.2016 г.
9.00
Обект № 13
11,63
Търговия на дребно и услуги
2551,20
300,00
2.
12.07.2016 г.
9.30
Обект № 18
8,74
Търговия на дребно и услуги
2097,60
250,00
3.
12.07.2016 г.
10.00
Обект № 19+20+21
21,65
Търговия на дребно и услуги
5196,00
520,00
4.
12.07.2016 г.
10.30
Обект № 23
11,22
Търговия на дребно и услуги
2692,80
300,00
5.
12.07.2016 г.
11.00
Обект № 43
13,90
Търговия на дребно и услуги
3336,00
350,00
6.
12.07.2016 г.
11.30
Обект № 47
12,40
Търговия на дребно и услуги
2976,00
300,00
7.
12.07.2016 г.
12.00
Обект № 58+59
15,70
Търговия на дребно и услуги
3768,00
400,00
8.
12.07.2016 г.
12.30
Обект № 60
10,74
Търговия на дребно и услуги
2577,60
300,00
9.
12.07.2016 г.
13.30
Обект № 61
13,70
Търговия на дребно и услуги
3288,00
350,00
10.
12.07.2016 г.
14.00
Обект № 81+82
15,38
Търговия на дребно и услуги
3691,20
400,00
11.
12.07.2016 г.
14.30
Обект № 84
7,20
Търговия на дребно и услуги
1728,00
200,00
12.
12.07.2016 г.
15.00
Обект № 85
12,43
Търговия на дребно и услуги
2983,20
300,00
13.
12.07.2016 г.
15.30
Обект № 1
9,30
Търговия на дребно и услуги
1593,60
200,00
14.
12.07.2016 г.
16.00
Обект № 2+3
9,30
Търговия на дребно и услуги
1593,60
200,00
15.
12.07.2016 г.
16.30
Обект № 9
8,66
Търговия на дребно и услуги
1838,40
200,00
16.
12.07.2016 г.
17.00
Обект № 12
7,50
Търговия на дребно и услуги
1248,00
150,00

 

Търговете ще се проведат в зала 305, ет. III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв. /с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 29.06.2016 г. до деня предхождащ търговете /11.07.2016 г./.
Депозитиза участие в търговетесе внасятна касата на Общински пазар,ул.”Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на деня предхождащ търговете /11.07.2016 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторнитърговеще се проведатна 26.07.2016 г.на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.           
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

Валидно до: 27.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 30.11.2016
Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар Валидно до: 29.11.2016
Продажба на 3 бр. имоти в Асеновград и кв. Горни Воден чрез публични търгове с явно наддаване Валидно до: 23.11.2016
Заповед № А-1708 от 14.10.2016 г. за спиране на административно производство Валидно до: 20.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 15.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху ПИ с К№ 69273.7.72 по КК на с. Стоево Валидно до: 09.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден Валидно до: 08.11.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 50 кв.м., предназначение - търговия на дребно с промишлени стоки в Ас Валидно до: 04.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 21.10.2016
Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград Валидно до: 20.10.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м., обособена част от сграда К№ 00702.511.178.12 п Валидно до: 19.10.2016
Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" Валидно до: 17.10.2016
Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава Валидно до: 11.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиции „Социален работник” и "Логопед" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медиатор” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Юрист” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Педиатър” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медицинска сестра” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Гинеколог" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм