Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 412/15.06.2016 г.на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А-1033 до № А-1049/ 22.06.2016 г.  на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център с многофункционално предназначение –подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград  както следва:
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем /с ДДС/ и стъпка на наддаване 100,00 лв.
Депозит за участие в търга
в лв.
1.
13.07.2016 г.
8.30
кафе Запад
51,60
Обществено хранене
3273,60
350,00
2.
13.07.2016 г.
9.00
кафе Север
52,30
Обществено хранене
3451,80
350,00
3.
13.07.2016 г.
9.30
Обект № 14
20,65
Търговия на дребно и услуги
3840,00
400,00
4.
13.07.2016 г.
10.00
Обект № 80
13,48
Търговия на дребно и услуги
2588,16
300,00
5.
13.07.2016 г.
10.30
Обект № 70
17,95
Търговия на дребно и услуги
2745,90
300,00
6.
13.07.2016 г.
11.00
Обект № 89
17,80
Търговия на дребно и услуги
3417,60
400,00
7.
13.07.2016 г.
11.30
Обект № 90
13,20
Търговия на дребно и услуги
2534,40
250,00
8.
13.07.2016 г.
12.00
Обект № 62
17,93
Търговия на дребно и услуги
2904,66
300,00
9.
13.07.2016 г.
12.30
Обект № 63
9,94
Търговия на дребно и услуги
1610,28
200,00
10.
13.07.2016 г.
13.30
Обект № 64
10,33
Търговия на дребно и услуги
1673,46
200,00
11.
13.07.2016 г.
14.00
Обект № 66
16,32
Търговия на дребно и услуги
2643,84
300,00
12.
13.07.2016 г.
14.30
Обект № 67
14,30
Търговия на дребно и услуги
2745,60
300,00
13.
13.07.2016 г.
15.00
Обект № 73
17,10
Търговия на дребно и услуги
2770,20
300,00
14.
13.07.2016 г.
15.30
Обект № 72 б
28,85
Търговия на дребно и услуги
4349,70
450,00
15.
13.07.2016 г.
16.00
Обект № 77
8,00
Търговия на дребно и услуги
1296,00
150,00
16.
13.07.2016 г.
16.30
Обект № 78
11,92
Търговия на дребно и услуги
1931,04
200,00
17.
13.07.2016 г.
17.00
Обект № 79
10,25
Търговия на дребно и услуги
1660,50
200,00
 
Търговете ще се проведат в зала 305, ет. III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв. /с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 29.06.2016 г. до деня предхождащ търговете /12.07.2016 г./.
Депозитиза участие в търговетесе внасятна касата на Общински пазар,ул. ”Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на деня предхождащ търговете /12.07.2016 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведатна 27.07.2016 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.           
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

Валидно до: 27.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН ДЕЛЧЕВ КАРАЧОДЖУКОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН АНГЕЛОВ ГАРДЖЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ СТАЙКОВ ПАНДУРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛДЪС ШЕФКЕТ ХАЛИЛ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН СТОЙЧЕВ ГЕРГИНОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРОЛ МЕХМЕД ЯМАЛИ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДОРА ИВАНОВА НАНКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТОДОРОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛИНОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕНЧО ЯНЧЕВ МИЛЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БОНЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОЙКО СЕРГЕЕВ АСЕНОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАКО ХРИСТОВ СЕМЕРДЖИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АСЕН МАРИНОВ БОЖИЛОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЕХМЕДОВ ФЕЙЗИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ Валидно до: 13.02.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм