Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  СЕПТЕМВРИ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
 
 
 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1675 56 1731
  Регистрирани заети Брой 13 0 13
  Регистрирани учащи се Брой 1 0 1
  Регистрирани пенсионери Брой 3 0 3
  Равнище на безработица % 6.25% 4.38% 6.17%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 651 24 675
Жени Брой 1024 32 1056
степен на квалификация С работническа професия Брой 338 17 355
Специалисти Брой 342 13 355
Без квалификация Брой 995 26 1021
образование Висше Брой 202 5 207
Средно Брой 574 34 608
Основно Брой 301 15 316
Начално и по-ниско Брой 598 2 600
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 116 7 123
  Регистрирани повече от 1 година Брой 523 20 543
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 11.16 12.12 11.64
  Младежи до 29 години Брой 363 5 368
  Безработни над 50 години Брой 459 29 488
  в т.ч.  жени  Брой 244 11 255
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 78 1 79
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 3 0 3
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 208 4 212
  в т.ч. новорегистрирани Брой 200 4 204
  Изходящ поток – всичко Брой 294 7 301
  в т.ч. постъпили на работа Брой 162 3 165
  Съотношение входящ / изходящ поток % 70.75% 57.14% 70.43%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 172 1 173
     в т.ч.     за работници Брой 10 0 10
                      за специалисти Брой 38 0 38
                        без специалност Брой 124 1 125
  Безработни за едно работно място   Брой 9.74 56 10.01
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 140 2 142
  На първичния трудов пазар Брой 120 2 122
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 1 0 1
  По програми за заетост Брой 19 0 19
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 1 0 1
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0

 

 
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм