Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД 
 
тел. 070010502 
www.assenovgrad.com          
 

Адрес:
гр. Асеновград
ПК 4230, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9
код от страната: 0331

 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
 
 
 
                                                                             
 
 
Етаж
Стая №
Длъжност
Име, Фамилия
Телефони за връзка
3
307
Кмет
Д-р Eмил Караиванов
20-230
6-20-50 факс.
6-51-56
3
308
Заместник-кмет
инж. Петър Бояджиев
20-340
6-40-65
3
303
Заместник-кмет
инж. Мария Вълканова
20-256
6-40-24
4
421
Заместник-кмет
Тамер Бейсимов
20-241
6-21-76
3
310
Секретар
инж. Петър Иванов
20-330
6-21-09
 
 
 
 
Кмет с. Боянци              
Димитър Й. Димитров
03349/ 2232
 
 
 
Кмет с. Златовръх
Петър Петров
03322/ 2228
 
 
 
Кмет с. Избегли
Йордан Райчев
03324/ 2225
 
 
 
Кмет с. Нови извор
Айнур Нешадов
03340/ 2225
 
 
 
Кмет с. Козаново
Атанас Тянев
03343/ 2221
 
 
 
Кмет с. Конуш
Кирил Балджиев  
03341/ 2225
 
 
 
Кмет с. Леново
Борис Ангелов
03347/ 2221
 
 
 
Кмет с. Мулдава
Алиосман Топал   
03346/ 2223
 
 
 
Кмет с. Нареченски бани  
Васил Куртев   
03342/ 2250
 
 
 
Кмет с. Новаково  
Милен Демирев
03344/ 2221
 
 
 
Кмет с. Стоево  
Сафет Халибрям   
03322/ 2214
 
 
 
Кмет с. Тополово
Йордан Дичев  
03321/ 2244
 
 
 
Кмет с. Червен
Атанас Игнатов
03325/ 2221
 
 
 
Кмет с. Бачково
 
03327/ 2388
 
 
 
Кмет с. Долнослав
Иван Костов  
03328/ 5224
 
 
 
Кметски наместник с. Горнослав
Ели Корбетова
03325/ 2600
 
 
 
Кмет с. Патриарх Евтимово
Петър Гюлчев
03326/ 2228
 
 
 
Кметски наместник с. Добростан  
Йорданка Новакова
03328/ 5216
 
 
 
Кмет с. Жълт камък  
Рефика Рамадан
03344/ 319
 
 
 
Км. наместник с. Мостово  
Веско Желев
03325/ 2311
 
 
 
Км. наместник с. Три могили   
Рафет Мухтаров
03344/ 389
 
 
 
с. Сини връх и с. Врата-обслужва се от с. Мостово
 
 
 
 
 
с.Орешец
Илия Славов
03320/ 2221
 
 
 
с.Узуново-обслужва се от Жълт камък
 
 
 
           
           
4 409 Главен архитект Константин Атанасов 20-295 6-20-71
 
Отдел"Вътрешен одит"

410а
Ръководител звено вътрешен одит
Василка Андонова
20-280
6-73-38
4
410а
Главен вътрешен одитор
Елена Христозова
20-280
 
4
411
Стажант-одитор
 
20-224
 
 
Дирекция „Правно нормиране”
4
 418
Директор
Айтен Салим
20-248
6-27-31
 
Отдел „Планиране на инвестиционни проекти, разработка на програми и проекти"
 4
402
Началник отдел
Георги Ангелов 
20-312
 
4
415
Главен експерт 
Камелия Тенева
20-283
 
4
609
Старши експерт
Елена Трифонова
 
 
4
402
Старши експерт
Величко Праматаров
20-312
 
4
402
Младши експерт
Анелия Лесова
20-312
 
4
415
Младши експерт
Мирослава Тошева
20-283
 
 
Отдел "Правен"
4
608
Началник отдел
Пенка Кисова
20-228
 
4
408
Финансов контрольор
Ангел Христов
20-290
 
4
408
Финансов контрольор
Ангел Гъров
20-290
 
4
412
Старши юрисконсулт
Маргарита Узунова
20-304 
 
4
419
Старши юрисконсулт
Диана Желязова
20-277
 
4
412
Старши юрисконсулт
Елена Цветанова
20-304
 
4
419
Старши юрисконсулт
Росица Такшарова- Пейчинова
20-277
 
4
419
Старши юрисконсулт
Мариана Петрова
20-277
 
4
415
Старши юрисконсулт
Диана Господинова
20-283
 
 
Дирекция "Финанси"
3
302
Директор
Мария Власева-Палатева
20-271
6-21-40
 
Отдел "Бюджет"
5
511
Началник отдел 
Иванка Гуглева
20-343
6-40-68
5
511
Главен експерт 
Ива Гогова
20-343
 
5
511
Главен експерт
Зорница Мандалиева
20-343
 
5
511
Старши експерт 
Христина Митова
20-343
 
 
Отдел "Местни приходи"
5
505A
Началник отдел 
Наньо Генчев
20-235
 
 
Сектор "Местни данъци"
5
508
Hачалник сектор
Петя Ковачева
20-349
 
5
507
Главен инспектор
Елена Синапова
20-351
 6-00-03 
5 507
Главен инспектор
 
20-351
6-00-13
5
507
Старши инспектор
Златка Димова
20-351
 
5
508
Главен инспектор
Теодора Гераксиева
20-349
6-00-12
5 508
Старши инспектор
Румяна Иванова
20-349
6-00-12
5
508
Старши инспектор
Василка Балтаджиева
20-349
6-00-12
 
Сектор "Отчитане на местни приходи"
5 506
Hачалник сектор
Георги Кръстев
20-345
6-00-00
5
510
Старши счетоводител
Карамфила Ковачева
20-324
6-00-11
5
510
Старши счетоводител
Лиляна Илчева
20-324
6-00-10
5 505А Главен специалист Сийка Киркова
20-235
 
2
ИЦ
Изпълнител-касиер
Сийка Караджова
20-282
 
2
ИЦ
Изпълнител-касиер
Снежана Иванова
20-286
 
2
ИЦ
Изпълнител-касиер
Теодора Тотева
20-219
 
 
Отдел "Счетоводство"
5
509
Началник отдел
Васил Митов
20-347
6-22-53
5
512
Старши счетоводител
Верка Томова
20-328
 
5
512
Старши счетоводител
Росица Лалабонова
20-328
 
5
511А
Старши счетоводител
Венета Тодорова
20-314
 
5
513
Старши счетоводител
Айтен Насуф
20-326
 
5
510
Счетоводител
Семиха Юнузова
20-324
 
5
514
Старши счетоводител
Илина Христозова
20-337
 
5
515
Изпълнител-касиер
Марияна Ботева
20-339
 
 
Отдел "Стопански дейности
3
302
Началник отдел
Тодор Йорданов
20-250
6-90-37
4
405
Главен експерт
Александър Бебев
20-289
 
2
209
Главен експерт
Маргарита Филипова
20-234
 
2
209
Главен експерт
Даниела Зидарова
20-234
 
2
209
Главен специалист
Стефан Кафалов
20-234
 
1
101
Изпълнител-Шофьор
Йордан Божков
20-244
 
1
101
Изпълнител-Шофьор
Евгени Тачев
20-244
 
1
101
Изпълнител-Шофьор
Емил Петров
20-244
 
 
Дирекция "Управление на ресурси и бази данни"
4
420
Директор
 
20-238
6-21-69
4
417
Главен специалист 
Лилия Каймакова
20-332
 
3
309
Старши експерт към ОбС
Елка Карагьозова
20-245
т./факс 6-51-56
6
602
Младши експерт към ОБС
Гергана Ангелова
20-272
т./факс 6-91-85
6
602
Младши експерт към ОбС
Нелджан Моллахалилова
20-272
 
 
Отдел "Административно обслужване на населението"
2
203
Началник отдел
Лидия Кръстева
20-226
6-40-62
2
202
Старши експерт
 
20-320
 
2
202
Главен специалист
Латинка Янева
20-320
 
2
202
Главен специалист
Ирина Пейчева
20-242
 
2
202
Старши експерт
Фанка Точева
20-242
 
 
 
Младши експерт-кв. Долни Воден            
Медиха Кадирова
 
4-92-24
 
 
Главен  специалист – кв. Долни Воден
Вилислава Христодорова
 
4-92-24
 
 
Старши специалист
Мария Будева
 
 
 
 
Старши експерт-кв. Горни Воден
Ваня Делева
 
4-93-25
 
 
Специалист с. Бор
Али Алиев
 
 
 
 
Старши специалист с. Лясково
Вишка Маркова
 
  03345/ 2222
 
 
Специалист с. Орешец 
Илия Славов
 
 
 
Отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"
5
504
Началник отдел
Лидия Янакиева
20-252
6-40-66
5
504
Главен експерт
Христина Дичева-Христова
20-252
 
5
504
Старши експерт
Величка Ангелова
20-252
 
2
ИЦ
Главен специалист
Димка Димитрова
20-297
 
2
ИЦ
Главен специалист
Екатерина Цанкова
20-336
 
2
ИЦ
Главен специалист
Атанаска Димитрова
20-215
 
3
311
Главен специалист
Милка Казанова
20-330
 
1
102
Старши специалист
Атанас Симеонов
20-360
 
4
421
Младши експерт
Несрин Миман
20-241
 
1
102
Изпълнител-Домакин
Венелин Добрев
20-233
6-73-46
2
 
Изпълнител-Портиер
Васил Кръстев
20-222
 
2
ИЦ
Младши специалист
Симона Кавалджиева
20-275
 
  
Дирекция "Управление на общински активи”
4
401
Директор
 Атанас Тошев
20-267
 6-21-63
 
Отдел "Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”
5
502
Началник отдел
Надя Иванова
20-221
6-51-57
5
502
Главен експерт 
Мария Щерева
20-335
 
4
410
Главен експерт 
Емилия Костадинова
20-308
 
4
410
Главен експерт 
Нина Демирева-Иванова
20-308
 
5
502
Главен експерт 
Милена Ангелова
20-335
 
5
502
Главен специалист 
Росена Кенанова
20-335
 
3
303
Главен специалист
Екатерина Арабаджиева
20-236 
 
5
511А
Младши специалист Мариана Николова
20-314
 
 
Отдел "Строителство, благоустройство и строителен контрол"
4
403
Началник отдел
 
20-311 
 
4
403
Главен експерт 
Мая Василева 
20-311
 
4
405
Главен експерт
Ламбри Мандалиев
20-289
 
4
407
Главен експерт 
Димитър Анастасов
20-318 
 
4
404
Старши експерт
инж. Екатерина Ковачева
20-293
 
4
414
Младши експерт
Мелят Алимолла
 20-270
 
4
411
Старши експерт 
Гергана Иванова
20-294
 
4
414
Младши експерт 
Гюлджан Парафит
20-270
 
4
411
Главен специалист
Васка Юнакова
20-294
 
4
413
Главен специалист
Бистра Тодорова
20-285
 
4
413
Главен специалист
Валентина Хубенова
20-285
 
4
406
Главен специалист
Красимира Михайлова
20-310
 
4
412
Главен специалист
Соня Назърова
20-224
 
4
406
Главен специалист 
Иванка Чохлева
20-310
 
4
412 Главен експерт
Анна Колева
20-224
 
4
407
Старши специалист 
Светослав Михайлов
20-318
 
4
401
Главен инспектор Биляна Малинова  20-267  
411 
Специалист 
Людмил Калудов
 20-294 
 
4
404
Младши специалист
Катя Калдиева
20-293
 
 
Дирекция "Хуманитарни дейности"
5
519
Директор 
Величка Стойчева
20-265
6-91-93
5
520
Главен експерт
Мария Димитрова
20-261
 
6
607
Главен експерт
Иванка Даракчиева
20-321
 
5
516
Главен експерт
София Бечева
20-341
 
5
505
Главен експерт
Даниела Костова
20-313
6-21-61
5
516
Главен експерт
Георги Златев
20-341
 
5
521
Главен експерт
Мария Ташева
20-263
 
 
 
Секретар МКБППМН
 
 
6-42-63
4
411
Старши експерт 
Мина Тръмбева
20-294
 
5
521
Старши специалист
Мария Табакова
20-263
 
6
606
Старши специалист
Боряна Петрова
20-240
 
6 
607 
Младши  специалист  Ели Найденова
20-321 
 
5
511А
Младши експерт  
Венелина Алексиева
20-216
 
 
 
1
 
Дежурни "Общински съвет по сигурност"
 
20-274
6-22-33
 
 
            
 
 
 
2
210
Офис Военен отчет 
инж. Атанас Хаджиев
20-229
6-31-44

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм