Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Вашите въпроси

Здравейте,
Интересувам се на каква база формирате данъка смет на с. Мостово. През последните години данъкът беше увеличaван неколкократно, а според последното известие през настоящата година той надхвърля 40лв., при това аз не живя в горепосоченото населено място, което очевидно се знае от администрацията на община Асеновград, тъй като получавам известията на постоянния си адрес в гр. София. Смятате ли, че е нормално да ме задължавате за плащам подобна сума, при положение, че:
1. Използвам имота си максимум 10 дни в годината.
2. Предоставените от община Асеновград кофи за смет са позиционирани на
повече от 500м от притежавания от мен имот.
3. Кофите са крайно недостатъчни, дори за постоянно живеещото население на с.
Мостово, което е видно от фактa, че винаги преливат, а боклуците са разпилени наоколо.
4. Сметоизвозва се максимум по веднъж в месеца.
След всичко изброено до тук, мога да кажа само, че срещу сумата която съм принуждаван да плащам не получавам никаква услуга, поради това, че за краткия ми престой в притежавания от мен имот, събирам не повече от една малка торбичка боклук, която дори да имам доброто желание да изхвърля в поставените от вас кофи на център на селото, в 99, 9% от случаите се оказва невъзможно, поради препълненост на съдовете. В следствие на това съм принуден да превозвам боклука си до дома, т.е. в София, където го изхвърлям.
Питам каква услуга получавам от община Асеновград срещу редовно плащания до този момент данък смет и на какво основание той се покачва с всяка следваща година?
Д. Чобанов, 02.06.2016


Уважаеми Господин Чобанов,

Съгласно чл. 62. от „Закон за местни данъци и такси” - Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 63, ал.1 определя, че за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
За с.Мостово размерът на таксата за битови отпадъци, броя на съдовете и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване са определени по предложение на кметския наместник на село Мостово и е приета от Общински съвет-Асеновград с Решение№ 68, Взето на Петдесет и четвъртото Редовно заседание с Протокол № 5 от 16.12.2015г.
IІ. Определя такса за битови отпадъци за 2016 г. и цени на услуги за почистване за Община Асеновград, както следва:
2.5. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на населените места в Община Асеновград, неподали декларации по чл.17, ал.1 от НОАМТЦУ, пропорционално върху данъчните оценки на имотите – за с.Мостово 13,00‰ (промила), разпределени за:
• за сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 ‰
• за обезвреждане на битовите отпадъци - 2,00 ‰
• за чистота на териториите за обществено ползване - 6,5 ‰
Дължимата от Вас такса за битови отпадъци за 2016 година е формирана съгласно действащата нормативна уредба .


Началник отдел „Местни приходи”Наньо Генчев
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 03.06.2016


Здравейте,
Възможно ли е поставянето на пешеходен светофар на кръстовището до ЖП гарата. В момента е разрешено завиването във всяка посока, паркирането по булеварда и пешеходната пътека до пицарията е заличена, което няма логика, защото тази пътека съществуваше от доста години. Постоянно на това кръстовище има опасност от инцидент и поради високата скорост, която развиват някои водачи. Моля да се вземат мерки за обезопасяване на кръстовището.
Диана Колева, 17.05.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Ул."Васил Левски" е част от републиканската пътна мрежа. За организиране на движението в района на жп гарата на кръстовището с улица "Борислав" е нужно съгласуване с Областно пътно управление-Пловдив и становище на сектор "Пътна полиция"към ОДМВР-Пловдив. Общинска администрация ще проучи възможността за поставяне на светофарна уредба за пешеходци при спазване на законови и нормативни изисквания.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.05.2016


Съгласно приетия и одобрен Генерален план за организация на движението в града е направена пешеходна пътека на ул. "Цар Иван Асен", която се намира до пресечката на "Конушка" За да пресечеш по нея към "Конушка" е нужно да заобиколиш контейнерите за смет и да слезеш на пътното платно за да видиш дали идват автомобили защото от тротоара видимостта е ограничена от електрически стълб. Защо изобщо се наложи да се променя след като старата беше на 5 метра от нея и всичко беше наред. На тази пешеходна пътека пресичат много ученици и е опасно.
Радина Тодорова, 14.05.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
Пешеходните пътеки на ул."Цар Иван Асен II"до кръстовището на ул."Конушка" е изградена и маркирана съгласно приетия и одобрен Генерален план за организация на движението.
По отношение на контейнера, съвместно с отдел "Екология" ще предприемем действия за неговото преместване.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.05.2016


Здравейте, искам да попитам има ли пешеходни пътеки на моста до пазара, или няма? Ако има такива, защо не се опреснят, за да се забелязват от шофьорите. А, ако няма такива, защо не се сложат метални заграждения за пешеходците, които изкачат на платното, все едно си има пешеходна пътека. Предполагаме, че местните водачи са подготвени за изскачащи на пътното платно пешеходци, но преминаващите и гости на града шофьори не знаят, че там има (или пък не?) пешеходна пътека.
Надявам се за отговор в описания 7 дневен срок, както и за вземане на нужните мерки.
С уважение: Михайлов, Асеновград 9,05,2016г.
Христо Михайлов, 09.05.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,
На ул."Васил Левски" от двете страни на моста пешеходните пътеки са демаркирани, тъй като не съществуват по действащия генерален план за организация на движението. Община Асеновград е предприела необходимите действия за обезопасяване в съответствие с приетият бюджет на комисията по безопасност за 2016 г.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 11.05.2016


Здравейте,
Защо забранихте за паркиране ул 6ти Януари, като не сте осигурили места за паркиране на автомобилите. Гаражите продължават да се превръщат в магазини, а автомобилите на собствениците им да стоят по тротоарите.
Докога ще е това безхаберие?
Галина Георгиева, 28.04.2016


Уважаема госпожо Георгиева,
Улица "Шести януари" е част от републиканската пътна мрежа, път II-86-Пловдив-Смолян. Съгласно приетия и одобрен Генерален план за организация на движението по цялата улица са забранени престоя и паркирането на МПС.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 05.05.2016


Към кого да се обърнем за системно нарушаване на нощна тишина от питеино заведение,което е непосредтвено до входа жилищна сграда???
илиев кирил, 24.04.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
Съгласно Наредба за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград, контрола за нарушаване на обществения ред се осъществява от РУ"Полиция"-Асеновград.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 27.04.2016


Все още очаквам да получа някакъв отговор относно градския транспорт в града. Въпроса който зададох е кратък в него не съм описала състоянието на автобусите, които превозват пътниците и всички неудобства свързани с него. Надявам се скоро да получа отговор.
Галя Хаджиева, 12.04.2016


Уважаема госпожо Хаджиева,
Община Асеновград е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за възлагане на превозите по транспортните схеми. След приключване на процедурите, ще бъде сключен договор със спечелият изпълнител.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 22.04.2016


НАИСТИНА ЛИ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е ГЛУХА И СЛЯПА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ? КОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ С РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС,ЗА ДА ПОВЯРВАТ АСЕНОВГРАДЧАНИ,ЧЕ СА ПО-ЗНАЧИМИ ОТ НЕЧИИ ИНТЕРЕСИ?
ИРИНА ЛЕСОВА, 11.04.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЕСОВА,
Община Асеновград е предприела необходимите действия, а именно обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за възлагане на превозите по транспортните схеми. След приключване на процедурите, ще бъде сключен договор със спечелият изпълнител.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 18.04.2016


Здравейте,
искам да попитам имали вече насрочен конкурс за превозвач по линията Асеновград-Стоево, и ако не,за кога се предвижда?
Петя, 24.03.2016


Община Асеновград е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за възлагане на превозите по транспортните схеми.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 18.04.2016


На 18.2. 2016г. изпратих въпрос в този сайт във връзка със затварянето на пешеходната пътека пред ТМАРКЕТ. Днес изминаха обещаните 7 работни дни за отговор........но отговор НИКАКЪВ!
Предполагам, тук се отговаря само на въпроси за детските градини!
С. Костадинова, 29.02.2016


Уважаема госпожо Костадинова,
пешеходната пътека на ул."Ал.Стамболийски" е премахната през 2016г., тъй като не съществува в Генералния план за организация на движението, приет през 2014г. Извършени са необходимите действия за нейното обезопасяване с поставянето на метални пана, които да предотвратят преминаването на пешеходците по пътното платно.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 18.04.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм