Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Вашите въпроси

От къде,ние ,които бяхме ангажирани с преброяването на населението,можем да получим бележките ни ,необходими за попълване на данъчна декларация за НОИ?
костадинова, 09.01.2012


Уважаема госпожо,
Всички участници в преброяване 2011 могат да получат служебните бележки на пропуска в Община Асеновград.
Лидия Кръстева, отдел "Административно обслужване на населението", 16.02.2012


Преди много време бях задала въпрос как конкретно ще се реши проблема с безводието в село Червен,а и бях предположила на какво се дължи то..Отговор -никакъв!!А уж -в рамките на 7 работни дни..Моля ви,отговаряйте и на неудобните въпроси
колева, 10.02.2012


Водоснабдяването на с.Червен се осъществява главно от водоизточник "Св.Георги" , два малки каптажа и два сондажни кладенеца с общ дебит средно 2л/с. За да има нормално водопотребление в селото е необходимо водно количество с дебит от 5 л/с. За да се случи това Община Асеновград е изготвила проучване и е готов идеен проект за допълнително водоснабдяване на с.Червен. Предвижда се в местността "Каратопрак" да се изгради дренажен кладенец с дължина 144м, помпена станция и напорен водопровод с дължина 3344м до водоема над селото. Предстои изготвянето на работен проект и реализацията на проекта.
Йордан Иванов, Дирекция "Устройство на терит., стр.контрол,благоустр., екология, 15.02.2012


Здравейте,искам да попитам дали знаете за някакъв режим за вода на улица Родопска,защото от лятото нямаме изобщо никакво налягане. Също и няколко къщи и от съседните улици и моят въпрос е кога ще се оправи това.Защото имаме и малки деца а нито може да се изкъпем нито да се изперем а в 21 век това е смешно.
Красимира Янкова, 09.01.2012


Няма въведен режим за водоползване в Асеновград, поради липса на необходимост от такъв. Възможно е да възниква променливо налягане на водата по ул.Родопска и високите части на града, когато намалее дебита на водоизточник "Клувията" над с.Бачково. Дебита на водоизточниците се увеличава, с което ще се реши и проблема с ниското налягане по улиците от високите части на града.
Йордан Иванов, Дирекция "Устройство на терит., стр.контрол,благоустр., екология, 15.02.2012


Направо съм възмутена! Как е възможно толкова много родители да бъдат залъгвани да подадат молби за нова детска градина в кв.Запад, с надеждата от обещанията и очакванията, че първите групи ще приемат деца в края на януари...Не мога да повярвам, че сега ми отговаряте,че тя ще заработи чак юни месец!Аз не говоря за заработване на целия проект - с няколко корпуса, няколко групи, аз говоря за заработването на първия корпус с една яслена и една детска група, която ни се обещаваше...Как е възможно на тази първа сграда да са закупени обзавеждане, оборудване и й оставали само довършителни работи - да се сложи подова настилка, да се пусне ток, да се сложат климатици - дейности изискващи най-много седмица, изведнъж да кажете, че ще заработи след близо 5 месеца!!! Това е абсурдно!Това е направо подигравка! Първо си помислих, че Общината може да няма пари за дофинансирането..но тя трябва да е гарантирала бюджет, за да се приеме и реализира този проект..А от друга страна току-що прочетох,че зам.-кметът по инвестиции и строителство е оповестил "700 000 лв дофинансиране за този проект, но за последната му част- за довършване на второто тяло от центъра - цялата детска градина, озеленяване, площадки,цялата инфраструктура". Е не мога да разбера какъв е проблема да заработят скоро обещаните две групи!!!Не може да бъдем така лъгани и подвеждани! Ние родителите на децата на Асеновград имаме остра нужда от детски градини и ясли, разчитаме на тях, за да се върнем на работа, а не да стоим без доходи! Не може така да бъдем разигравани и лъгани!!!
Емилия Йорданова, 21.01.2012


Госпожо Йорданова,
Тъй наречената нова детска градина в действителност е "Общностен център за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст". Той се изгражда по Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика. Договорът по Проекта е двугодишен, като през първата година /от 14.06.2011 - м.май 2012 г./ се изгражда сградата на центъра. От м.юви 2012 г. започват дейностите.
Целите на този Проект са:
1. Удовлетворяване желанията на родителите, желаещи децата им да посещават общностен център за деца и семейства;
2. Стимулиране процесите на пълноценна социално интеграция на деца от уязвими групи-мацвиствени, социално слаби, с увреждания и хронични заболявания;
Създаване на предпоставки за бъдещи добри учебни резултати на деца от ромската етническа група.
Минимум 10 % от капацитета на центъра ще предоставя услуги за деца в риск и техните семейства, отговарящи на следните условия:
- деца от уязвими етнически групи;
- деца, цийто родители получават социални помощи;
- деца, за които родителите не полагат достатъчно грижи;
- деца с увреждания;
- деца със здравословни проблеми.
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


Докога се приемат молби за новата детска градина в кв.Запад?Мога ли да подам молба или срока е изтекал?Благодаря Ви.
мария динчийска, 19.01.2012


Екипът на Проекта ще реши кога и къде ще се подаватмолби за постъпване в ОБщинския център. Обявите ще бъдат публикувани в сайта на Общината и в местен печат.
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


6те има ли ваканция в асеновград пак
гинка, 07.02.2012


Уважаема г-жо,
Ваканции ще има! Предстоят 3 ваканции:
- от 23 до 26.03.2012 г. - Зимна ваканция;
- от 07 до 16.04.2012 г. - Пролетна и Великденска ваканция;
- Лятна ваканция
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


ще се радваме ли някога на хубава децка площатка в квартал изток.общината разреши построяването на голям магазин-ббб,а за децата не се помисли .да не говорим и за липсата на детска кухня,макар 4е у-ще отец паисии е на една крачка.и маиките в хубаво и лошо време,а сега зимата са принудени да слизат чак до хр.ботев.отпуснете няколко хиляди и за тези деиности. данке шон.
от маиките с деца в целия кварта, 27.01.2012


Уважаеми г-жи,
В Инвестиционната програма за 2012 г. на Община Асеновград са предвидени за изграждане и рехабилитация общо 7 /седем/ детски площадки - 3 в Асеновград и 4 в селата.
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


Искам да попитам къде ще се подават молби за работа в новата децка градина в кв. запат
Аксиня, 22.01.2012


Уважаема г-жо,
Екипът по управление ще реши кога и къде ще се подават молби за работа. Работните места ще бъдат обявени на сайта на Община Асеновград и в местия вестник.
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


Здравейте,
Научихме, че таксите в ясленските групи към детските заведения в гр.Асеновград
са вече отменени с Решение на кмета на града.
Защо в такъв случай, децата, които са посещавали яслената група към едно детско
заведение и в момента посещават градината към него,са си заплащали и продължават
да заплащат такси? Що за социална политика позволява дискриминацията на децата ни? Как бе преценено, че родителите на децата в градините са по-богати?
Благодарим предварително за отговор от страна на кмета!
Maiki, 02.02.2012


Считано от 01.01.2012 г. таксите за посещение в яслена група на детските заведения в Община Асеновград отпадат.
Величка Димитрова Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.02.2012


Защо на 07.02.2012г. в 13.40 часа нямаше автобус от град Садово за Асеновград? Това се случва за пети път по същото време в последните 3-4 месеца.Защо ни вземат парите за карти предварително, след като не се изпълняват курсовете по разписание?
Докога фирмата на господин Пиронков ще ни вози на мръсни, като катран седалки със зеещи врати и липсващо отопление?
Албена Павлова, 08.02.2012


Уважаема г-жо Павлова,
След извършена проверка е установено, че автобус, изпълняващ маршрутно разписание с час на тръгване от Автогара Асеновград в 12,15 е потеглил по направлението за гр. Садово.Нямаме информация защо автобуса не е тръгнал обратно от гр. Садово.Ще извършим проучване на проблема, за което ще ви уведомим допълнително.
За състоянието на автобусите е необходимо да се обърнете към Областен отдел " Контролна дейност- ДАИ" гр. Пловдив.
Александър Бебев, Дирекция "Стопански дейности и рег. развитие и евроинтеграция, 13.02.2012


Страница: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм